• 1_05.jpg
 • 6_12.jpg
 • 6_15.JPG
 • DSCN8814.JPG
 • DSCN8827.JPG
 • DSCN8828.JPG
 • DSCN8834.JPG
 • DSCN8869.JPG
 • DSCN8887.JPG
 • DSCN8893.JPG
 • DSCN8894.JPG
 • DSCN8897.JPG
 • DSCN8898.JPG
 • DSCN8900.JPG
 • IMG_20190517_111837.jpg
 • IMG_20190517_111929.jpg

   Zápis k předškolnímu vzdělávání 2019/2020

  Všechny děti, které přišly k zápisu 14.5. 2019, byly přijaty k předškolnímu vzdělávání v roce 2019/2020

  Rodiče přijatých dětí se dostaví dne 30. 5. 2019 mezi 8.00 – 14.00 hod. do MŠ , do které byly přijaty pro Rozhodnutí o přijetí svého dítěte k předškolnímu vzdělávání.

  Do MŠ Studánka –Liberecká byly přijaty děti s registračními čísly Žádosti o předškolní vzdělávání:

  1319

    3619

    1219

    2919

    0119

  3719

    0819

    3119

    3319

    1619

  3819

    2419

    0719

     

  V MŠ Liberecká jsou  2 volná místa.

   

  Do MŠ Studánka – U Školy byly přijaty děti s registračními čísly Žádosti o předškolní vzdělávání:

  1419

    3419

    2119

    2619

    0919

  3219

    1019

    2719

    2219

    3019

  2019

    0219

    0619

    1519

    0319

  0519

    2819

    2519

    1819

    1719

  1919

    1119

    3519

    0419

    3919

  V MŠ U Školy jsou 2 volná místa.

  Program na KVĚTEN 2019

  1.5.  - STÁTNÍ  SVÁTEK – MŠ uzavřena

  8.5. – STÁTNÍ  SVÁTEK – MŠ uzavřena

  13.5. – „Karneval zvířat“ – hudební program D. Čemusové. Od 9.00 hodin. Prosíme o 40 Kč.

  Besídky ke Dni rodintedy nejenom pro maminky ale i tatínky –  ve středu  15.5.  -  I. a II. třída od 15.00 h a ve čtvrtek 16.5. – III. a IV. třída od 15.00 hodin . Každý ve svých třídách.

  17.5. – připravujeme pro děti „sportovní dopoledne“ na hřišti Základní školy. Prosíme rodiče o barevná trička pro děti a vhodné sportovní oblečení.    I.třída – žluťásci, II.třída – modráčci, III.třída – červenáčci, IV.třída – zelenáčci.  Termín se může změnit podle počasí. POZOR!  Možná přijde i překvapení na závěr – významná sportovní osobnost by dětem předala medaile !!!

  21.5. – Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa (z projektu Zdraví dětem) – pro děti ze III. a IV. třídy. Od 9.00 a 10.00 hodin.  Prosíme o 50 Kč.

  V pondělí 27 .5. – pojedeme s dětmi ze II. a III. třídy na školní výlet do liberecké ZOO. Prosíme o pitný režim a nějakou dobrůtku do baťůžku. Vstupné 90 + 10 Kč na zmrzlinku. Odjezd autobusem v 8.15 hodin  a předpokládaný příjezd do 12.00 hodin na oběd.

  Výletní den pro I. třídu je středa 29.5. – děti půjdou pěšky kolem rybníku. Prosíme o vhodné oblečení a obutí, do baťůžku pitíčko a malou dobrůtku.  (Termín se může změnit podle počasí).

  Den dětí

  -ve čtvrtek 30. května  zábavný pořad Duo Hudyny – od 9.00 hodin,

  -v pátek  31.května  připravujeme téma „Cesta kolem světa“. Od 9.30 hodin bude na zahradě probíhat různé soutěže a hledání (vykopání) sladkého i dárkového pokladu, do 15.00 hodin bude pro děti připraven skákací hrad. Po obědě nás čeká pohádka divadla Matýsek „Cesta kolem světa“. Prosíme maminky o nějakou dobrůtku pro děti, na zahradě jim připravíme sladké občerstvení. Vše bude financováno z tržby vánočního jarmarku.

  UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

  Protože se u předškoláků  rozšířily ve velkém NEŠTOVICE, informovali jsme lékaře i plavecký bazén. Dostali jsme upozornění, že děti v tomto případě do bazénu nemůžou.

  Proto se pro letošní rok plavecký kurz ruší.

  Zásady ochrany osobních údajů

  Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace (dále jen „správce“), se sídlem Liberecká 76, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ: 71013083 vydává tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“).

  Pokračovat ve čtení

  ZÁPIS do MŠ

  Zápis dětí na školní rok 2019-2020 se bude konat 14. května 2019 od 9:00 - 12:00 hodin a od 14.00 - 16.00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ Studánka – Liberecká 76.

  Sebou přineste Žádost o přijetí, doklad o pravidelném očkování dítěte a občanský průkaz. Dokumenty jsou ke stažení na našich stránkách.

  Novinky pro rodiče předškoláků

   Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání

  • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.    
  • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně – v době od 8 – 12 hod.
  • Povinnost předškolního  vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
  • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
  • Je možné dítě přihlásit na individuální vzdělávání (3 měsíce předem), kdy je doma dítě vzděláváno rodiči a v určeném termínu přijde do MŠ na přezkoušení.
  • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.
  • Oznámení nepřítomnosti delší jak 5 dnů, provádí zákonný zástupce dítěte písemně třídnímu učiteli zapsáním do omluvného listu
  • Školné je od úplaty osvobozeno - platí i pro děti s odkladem školní docházky

   

  Výše školného pro školní rok 2018/19

  Vážení rodiče, pro školní rok 2018/19 stanovila Rada Města Jablonného stejnou výši školného a to 480 Kč. Toto školné platí dnem 3.9.2018. Školné nebudou platit děti, které mají povinnou školní docházku (předškoláci) a děti s odkladem školní docházky. (č.b.ú. 19-0904022309/0800)

  Stravné se platí složenkou (ústřižek je třeba odevzdat do školky ke kontrole) nebo přes bankovní účet (900062389/0800), kde pravidelně každý měsíc zaplatíte 640,- Kč a jednou za rok vám vedoucí školní jídelny stav vyrovná. Cena stravného na den je 32,- Kč (oběd + 2x svačina). 
  Děti, které v průběhu tohoto školního roku dosáhnou sedmi let - podle zákona spadají již do kategorie školních dětí a budou mít cenu stravného 33,- Kč (660,- Kč přes účet).