• IMG_20210329_101815.jpg
 • IMG_20210329_101826.jpg
 • IMG_20210329_101834.jpg
 • IMG_20210329_101844.jpg
 • IMG_20210329_101853.jpg
 • IMG_20210329_101902.jpg
 • IMG_20210329_101910.jpg
 • IMG_20210329_101922.jpg
 • IMG_20210329_101940.jpg
 • IMG_20210329_101949.jpg
 • IMG_20210329_101958.jpg
 • IMG_20210329_102005.jpg
 • IMG_20210329_102013.jpg

  ČERVEN a prázdniny v MŠ

  Ve čtvrtek 17. června od 15.00 hodin nás čeká ZÁVĚREČNÉ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY  – zveme rodiče předškoláků do naší MŠ. Pouze pro děti odcházející do školy. 

   UPOZORNĚNÍ na prázdninový provoz

   Naše MŠ měla být v červenci celá uzavřená.

   Z důvodu uzavření MŠ v březnu a částečně v dubnu, jsme vyhověli rodičům, kteří opravdu velmi nutně potřebují chodit do práce – bude v provozu jedna třída.

   Prosíme vás, nahlaste prázdninovou docházku učitelkám ve třídě (kdo ji bude velmi nutně opotřebovat).

   Během prázdnin budou ve školce probíhat stavební úpravy v umývárně IV. třídy a na zahradě – připravuje se přestavba nového plotu.

   

  ŠKOLNÉ a STRAVNÉ

  Po dobu prázdnin – pokud vaše dítě nebude chodit do MŠ – školné a stravné se neplatí. Při docházce vašeho dítěte do MŠ si ponechte trvalý příkaz.

  Den dětí v MŠ

  Na naší zahradě připravujeme s kulturní agenturou Pája Papagaja zábavný dvouhodinový program pro děti „Dětský den s Pájou“.

  Každý rok financujeme Den dětí z výtěžku vánočního jarmarku. Letošní školní rok se bohužel nemohl konat a tak vás prosíme o 80 Kč.

  Zároveň připravujeme v každé třídě pro děti „párty občerstvení“, se kterým nám maminky můžou také pomoci.

  Sportovní dopoledne

  Sportovní dopoledne se bude konat v pondělí 24.5. od 9.00 hodin na hřišti Základní školy. Prosíme rodiče, aby děti oblékly do barevných triček dle rozpisu v MŠ a obuli je do sportovní obuvi.

  Děkujeme!

  ZÁPIS do MŠ 2021

  Registrační čísla přijatých dětí do Mateřské školy Studánka Jablonné v Podještědí pro školní rok 2021/2022:
  0121 0221 0321 0421 0521 0621 0721 0821 0921 1021 1621 1721 1921 2121 2421 2521 2621 2721 2821 2921 3121 3221 3321 3021 3421 3521

  V týdnu od 17.5. do 21.5.2021 od 9:00 do 11:00 hodin se zastavte v budově MŠ, do které je vaše dítě přijato, pro další informace.

  Pokračovat ve čtení

  Změna ceny stravného

  RODIČE POZOR!!!

  Od 1. března 2020 dojde ke zvýšení ceny stravného o 3 Kč na den.

  Prosíme vás tedy změňte  si trvalou platbu na 700 Kč/měsíc

  a u dětí s odkladem školní docházky na 720 Kč/měsíc.

  Děkujeme.

  Zásady ochrany osobních údajů

  Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace (dále jen „správce“), se sídlem Liberecká 76, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ: 71013083 vydává tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“).

  Pokračovat ve čtení

  Novinky pro rodiče předškoláků

   Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání

  • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.    
  • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně – v době od 8 – 12 hod.
  • Povinnost předškolního  vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
  • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
  • Je možné dítě přihlásit na individuální vzdělávání (3 měsíce předem), kdy je doma dítě vzděláváno rodiči a v určeném termínu přijde do MŠ na přezkoušení.
  • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.
  • Oznámení nepřítomnosti delší jak 5 dnů, provádí zákonný zástupce dítěte písemně třídnímu učiteli zapsáním do omluvného listu
  • Školné je od úplaty osvobozeno - platí i pro děti s odkladem školní docházky

   

  Výše školného pro školní rok 2020/21

  Vážení rodiče, pro školní rok 2020/21 stanovila Rada Města Jablonného sníženou částku školného a to 410 Kč. Toto školné platí dnem 1.9.2020. Školné nebudou platit děti, které mají povinnou školní docházku (předškoláci) a děti s odkladem školní docházky. (č.b.ú. 19-0904022309/0800)

  Stravné se platí složenkou (ústřižek je třeba odevzdat do školky ke kontrole) nebo přes bankovní účet (900062389/0800), kde pravidelně každý měsíc zaplatíte 700,- Kč a jednou za rok vám vedoucí školní jídelny stav vyrovná. Cena stravného na den je 35,- Kč (oběd + 2x svačina). 
  Děti, které v průběhu tohoto školního roku dosáhnou sedmi let - podle zákona spadají již do kategorie školních dětí a budou mít cenu stravného 36,- Kč (720,- Kč přes účet).