• 1_01.jpg
 • 1_08.jpg
 • 2_02.jpg
 • 2_17.jpg
 • 2_23.jpg
 • 3_03.jpg
 • 3_11.jpg
 • 4_02.jpg
 • 4_06.jpg
 • 4_14.jpg

  DUBEN informace

  Od 1.4.2020 do odvolání bude MŠ stále uzavřena. Zaměstnanci budou vykonávat náhradní práci z domova. V případě dotazů volejte na tel. číslo 736 629 543 (Psigodová)

  Náměty na domácí činnosti pro rodiče a děti nejen v době přerušení provozu mateřské školy

  Zůstali jste všichni doma, nechcete zůstat pozadu, zejména vy co se chystáte v září do školy, chcete se dále rozvíjet, zde je několik námětů na hry a činnosti jak je využívat:

  vytvořte si režim, který se snažte dodržovat - pravidelnost ve vstávání a uspořádání dne vám pomůže vše lépe a efektivněji zvládat, i návrat bude jednodušší

  • hodně si čtěte, pohádky, příběhy na pokračování - povídejte si o tom co jste přečetli, co se dělo, kdo vystupoval, co měl na sobě, jak vypadal, kdo byl hodný apod.; pokud sledujete pohádky v televizi také zhodnoďte, ptejte se co, kdo vystupoval, co dělal
  • každý den si zacvičte od hlavy až k patě a můžete cvičení doprovázet říkadly, ukazovat na těle kde co mám - párové orgány levé x pravé oko x ucho apod.
  • zaměřte se na pravo levou orientaci doma , venku - hra "kde leží", komentujte kam jdete kam odbočujete; přeneste na papír - rozdělte si na sektory, nejlépe 3x3 čtverce a zadávejte pokyny "dej kolečko do pravého rohu nahoru x doprostřed x vlevo dolů atd.
  • nechte dítě kreslit, hlídejte posez a držení pastelky ať není křečovité ale ani příliš uvolněné, loket leží; zvolte nejen omalovánky ale hlavně volnou kresbu - co jsme viděli na procházce, ilustraci k přečtené pohádce
  • hrajte společenské hry a hry na rozvoj: zrakové paměti, pozornosti "Pexeso"; vytrvalosti a vůle "Člověče nezlob se"; sluchové hry hádanky "Kdo se ozývá" - napodobujte zvuky a hádejte navzájem
  • zpívejte, říkejte říkadla, doprovázejte hrou na tělo - různé varianty, pohybové vyjádření dle fantazie vlastní taneček
  • má vaše dítě vadu řeči nezapomeňte několikrát denně cvičit a i vy, co nemáte problém s řečí neuškodí některá cvičení jazýčku - vyplazování do všech směrů a jeho polohování za zuby před zuby; rtů - špulení úsměvy; obličejových svalů - nafukování tváří grimasy; dechu (zadržování, pomalé vyfukování, přerušování) udělejte z toho ranní nebo večerní rituál třeba při čistění zubů - je dobré se u toho vidět v zrcadle
  • při procházce si všímejte okolí - začaly kvést jarní kytky - rozvíjejte zrakovou paměť zapamatujte si, co jste viděli na procházce, třeba dopravní značky, ptáky, Doma jmenujte kolik čeho, co můžete nakreslit
  • nechte děti tvořit, modelovat, malovat barvami, STŘÍHAT X VYSTŘIHOVAT - staré časopisy, rozstříhat obrázek, opět složit dohromady a nalepit - stačí ze 6-8 kousků

  ŠKOLNÉ - přerušený provoz

  bude upraveno pro jednotlivé měsíce

  Dne: 25. 3. 2020

  Potvrzení pro rodiče k čerpání OČR, Výkaz péče o dítě

  Rodiče dětí, kteří musí se svým dítětem (dětmi) z důvodu uzavření mateřské školy z důvodů mimořádných opatření ohledně Covid-19 zůstat doma, mohou žádat u OSSZ o tzv. ošetřovné (více informací najdete na stránkách ČSSZ),

  Pokud potřebujete od nás potvrzení vystavit:

  • Pošlete informaci na e-mail ředitelce školy - do předmětu napište ošetřovné, ať nedojde k přehlédnutí
  • Napište jméno dítěte
  • ŽÁDOST Vám vystavíme a pošleme zpět na vámi uvedený e-mail, podepsaný elektronicky ředitelkou školy
  • Poté si žádost vytisknete a doplníte potřebné údaje část A, B a C a odevzdáte zaměstnavateli.

  Při přesahu do dalších měsíců žádáte o ošetřovné na základě tiskopisu "Výkaz péče o dítě „- vyplňujete si sami - NE školka; měl by vám ho dát zaměstnavatel nebo ho najdete na stránkách ČSSZ a odevzdáváte zaměstnavateli

  Dne: 18. 3. 2020

  ZÁPIS do MŠ

  ZÁPIS  DO MATEŘSKÉ  ŠKOLY  STUDÁNKA NA  ŠKOLNÍ  ROK 2020 - 2021

  Vážení rodiče, zápis do Mateřské školy Studánka bude probíhat buď elektronickou, nebo klasickou poštou .

  Od 15.4.2020 do 11.5.2020 posílejte vyplněné žádosti a Doklad o očkování na e-mailovou adresu : msstudanka @volny.cz nebo na adresu : Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, Liberecká 76,  Jablonné v Podještědí 471 25

  Na webových stránkách – www.studanka.jablonnevp.cz a www.msuskoly.cz jsou k dispozici dokumenty, potřebné k zápisu do MŠ :

  Žádost o předškolní vzdělávání a Doklad o pravidelném očkování, který je přílohou  k Žádosti o předškolní vzdělávání.

  Pokračovat ve čtení

  UZAVŘENÍ MŠ do odvolání

  Vážení rodiče,
  Mateřská škola Studánka bude nadále uzavřena do odvolání.
  Žádost o ošetřovné pro dítě vystaví MŠ, kam dítě dochází pouze elektronicky – napište zprávu na e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  - pošlu předvyplněný formulář a nebo přímo stáhnout  a vytisknout z webových stránek: zde - www.msuskoly.cz
  V případě dotazů  volejte na mobil 731 774 739 (Šimonová) nebo 736 629 543 (Psigodová)

  https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

  Děkujeme za pochopení.

  Strana 1


  Strana 2

  Jak soubor stáhnout? navod stazeni pdf 2

  NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY MŠ

  Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí,
  Liberecká 76
  Jablonné v Podještědí

  IČ : 71013083
  Nařízení ředitelky Mateřské školy Studánka Jablonné v Podještědí
  Č.j. 0520

  Na doporučení MŠMT a se souhlasem zřizovatele bude od 16.3.2020 na dobu neurčitou OMEZEN provoz Mateřské školy Studánka Jablonné v Podještědí.
  Ponechávám na zvážení rodičů, zda v období uzavření ostatních školských zařízení ve městě své dítě do školky umístí.
  Dojde-li ke změně situace, budete včas informováni.
  Pravidelně sledujte webové stránky mateřské školy

  S okamžitou platností do odvolání ruším všechny akce, konané mimo Mateřskou školu Studánka Jablonné v Podještědí.

  Zakazuji vstup cizím osobám do areálu mateřské školy .
  Netýká se dodavatelů.

  V Jablonném v Podještědí 12.3.2020 Bc.Bohumila Šimonová, řed.MŠ Studánka

  Toto nařízení se týká všech rodičů na MD, RD nebo nepracujících rodičů. Ruší se také plavecký kurz a všechny výlety.

  Změna ceny stravného

  RODIČE POZOR!!!

  Od 1. března 2020 dojde ke zvýšení ceny stravného o 3 Kč na den.

  Prosíme vás tedy změňte  si trvalou platbu na 700 Kč/měsíc

  a u dětí s odkladem školní docházky na 720 Kč/měsíc.

  Děkujeme.

   Zápis k předškolnímu vzdělávání 2020/21

  Zápis dětí na školní rok 2020-2021 se bude konat 11. května 2020 od 9:00 - 12:00 hodin a od 14.00 - 16.00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ Studánka – Liberecká 76.

  Sebou přineste Žádost o přijetí, doklad o pravidelném očkování dítěte a občanský průkaz. Dokumenty jsou ke stažení na našich stránkách.

  Zásady ochrany osobních údajů

  Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace (dále jen „správce“), se sídlem Liberecká 76, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ: 71013083 vydává tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“).

  Pokračovat ve čtení

  Novinky pro rodiče předškoláků

   Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání

  • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.    
  • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně – v době od 8 – 12 hod.
  • Povinnost předškolního  vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
  • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
  • Je možné dítě přihlásit na individuální vzdělávání (3 měsíce předem), kdy je doma dítě vzděláváno rodiči a v určeném termínu přijde do MŠ na přezkoušení.
  • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.
  • Oznámení nepřítomnosti delší jak 5 dnů, provádí zákonný zástupce dítěte písemně třídnímu učiteli zapsáním do omluvného listu
  • Školné je od úplaty osvobozeno - platí i pro děti s odkladem školní docházky

   

  Výše školného pro školní rok 2019/20

  Vážení rodiče, pro školní rok 2019/20 stanovila Rada Města Jablonného sníženou částku školného a to 438 Kč. Toto školné platí dnem 1.9.2019. Školné nebudou platit děti, které mají povinnou školní docházku (předškoláci) a děti s odkladem školní docházky. (č.b.ú. 19-0904022309/0800)

  Stravné se platí složenkou (ústřižek je třeba odevzdat do školky ke kontrole) nebo přes bankovní účet (900062389/0800), kde pravidelně každý měsíc zaplatíte 640,- Kč a jednou za rok vám vedoucí školní jídelny stav vyrovná. Cena stravného na den je 32,- Kč (oběd + 2x svačina). 
  Děti, které v průběhu tohoto školního roku dosáhnou sedmi let - podle zákona spadají již do kategorie školních dětí a budou mít cenu stravného 33,- Kč (660,- Kč přes účet).