• IMG_20210329_101815.jpg
 • IMG_20210329_101826.jpg
 • IMG_20210329_101834.jpg
 • IMG_20210329_101844.jpg
 • IMG_20210329_101853.jpg
 • IMG_20210329_101902.jpg
 • IMG_20210329_101910.jpg
 • IMG_20210329_101922.jpg
 • IMG_20210329_101940.jpg
 • IMG_20210329_101949.jpg
 • IMG_20210329_101958.jpg
 • IMG_20210329_102005.jpg
 • IMG_20210329_102013.jpg

  Dodatek ke školnímu řádu účinný od 12.4.2021

  Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace , Liberecká 76, Jablonné v Podještědí

   

  ŠKOLNÍ ŘÁD Dodatek č. 1 účinný od 12. 04. 2021

   V souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZ) a dalších dotčených orgánů, vydávám jako ředitelka školy tento Dodatek č.1 ke Školnímu řádu. 

  1. OSOBNÍ PŘÍTOMNOST DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

   Osobní přítomnost v mateřské škole bude od 12. 04. 2021 umožněna dětem,  které mají ve školním roce 2020/21 povinnost předškolního vzdělávání , nebo jejich zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí (viz. Nařízení MZ) a tuto skutečnost doloží při nástupu do MŠ potvrzením zaměstnavatele.

   

  1. PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ NA ONEMOCNĚNÍ COVID-19

   Přítomnost dětí a zaměstnanců školy v mateřské škole je podmíněna negativním výsledkem testu na onemocnění COVID-19. Testování bude probíhat 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek za osobní asistence zákonného zástupce dítěte. Pokud se některé dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude otestováno v den nástupu do mateřské školy. 

  Odběr vzorků bude realizován v šatně II. třídy od 6:15 do 8:15 hodin. Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy dochází k odběru. Po vlastním odběru rodič i s dítětem vyčká 15 minut mimo prostory odběrového místa na výsledek testu. Doporučujeme rodičům, aby zejména u pondělního testování, v době čekání na výsledek testu, zamezili kontaktu svého dítěte s ostatními dětmi.

  Pokračovat ve čtení

  Informace k nástupu dětí 12. dubna do MŠ

  testovani instruktazni letak lepu 6 4 21a
  Mateřská škola bude otevřena pouze pro děti předškolního věku !!! za těchto podmínek:
  Při vstupu do MŠ musíte mít vy respirátor a dítě také respirátor nebo chirurgickou roušku (dítě ji odloží v šatně až při vyhlášení výsledku negativního testu, pak odchází do třídy již bez roušky).
  Jak již víte, děti musí být podle vládního vyhlášení testovány 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek).
  Při příchodu bude ve větratelné šatně II. třídy připraven stoleček s testem pro vaše dítě. Vy sami si dětem uděláte test podle instrukcí, které jsou v testech napsané, my vám samozřejmě poradíme. Pokud nás požádáte, jsme ochotni pomoci. Dítě, které se odmítne testovat, bohužel nemůžeme do školky přijmout. Proto radíme, aby jste si to doma vyzkoušeli alespoň s vatovou tyčinkou a děti tak na testování připravili (aby se ve školce ničeho neobávali). Zde máte odkaz na video, jak testy probíhají. Určitě se na něj podívejte.     https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
   
  Po té musíte s dětmi 15 minut vyčkat na výsledek testu. Pokud bude negativní, může dítě do třídy. Pokud bude pozitivní, ihned odcházíte domů.  
   
  Testovat se nemusí děti, které prodělali Covid (méně než 90 dnů) a přinesete od lékaře potvrzení. Potvrzení bychom potřebovali už v pátek.

  Také děti, které byly na testech v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin.

  Děti budou rozděleny do dvou tříd nejvíce po 15ti ve skupinkách. I paní učitelky se budou po týdnu střídat.

  Někteří z vás nebudou chtít nechat dítě testovat a zůstanou doma. V tomto případě vás z docházky omluvíme. I když už distanční výuka nebude v tomto případě povinná, jsme ochotni vám jednou týdně posílat témata i úkoly domů. Záleží pouze na vás, jak se rozhodnete. Dejte včas vědět do MŠ.
   
  Společně to zvládneme :-).
  Leták v pdf

  Pokračovat ve čtení

  Jaro je tady, pojďte se projít!

  Jaro je tady. Nabízíme všem rodičům ke stažení úkoly na jarní procházku do přírody. Když se vám povede splnit nějaký úkol, zaškrtněte si ho. Na plnění máte čas přes celé Velikonoce. Tak hurá ven :-)

  ZÁPIS do MŠ 2021

  Zápis dětí na školní rok 2021-2022 do Mateřské školy Studánka se bude konat v pondělí 10. května 2021 v budově Liberecká 76 .

  Vzhledem k současné situaci preferuji bezkontaktní styk.

  Žádost o přijetí a Doklad o očkování  najdete na webových stránkách mateřské školy (STAHUJ).                                                                                         

  Vyplněné  dokumenty doručte do Mateřské školy Studánka, Liberecká 76, 47125 Jablonné v Podještědí buď v listinné podobě nebo zašlete e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejdéle do 10.5.2021. Do poznámky napište, zda preferujete MŠ Liberecká nebo U Školy.

  B. Šimonová, řed. MŠ

  Formulář žádosti je ke stažení

  Interaktivní učebnice pro předškoláky

  Vzhledem k aktuální situaci nabízíme možnost bezplatného přístupu k interaktivní pracovní učebnici "Zápis je tu" až do 30. 4. 2021 – spustíte ji snadno -  odkaz najdete zde:   www.mediacreator.cz.  Publikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák, a je pomocníkem v přípravě na blížící se zápis do 1. ročníku ZŠ.

  UZAVŘENÍ MŠ + distanční témata

  Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí bude z nařízení vlády uzavřena od 1.3.2021 do odvolání.
  Pro vystavení ošetřovného musíte vyplnit formulář na stránkách OSSZ (ke stažení zde), který odevzdáte svému zaměstnavateli. Mateřská škola vám nevydává žádné potvrzení.

  Žádáme rodiče, kteří platí školné, aby si na tento měsíc platbu ZRUŠILI !!!

  Podklady pro distanční výuku:   Každý den budete mít v e-mailu rozpracované téma s úkoly
  Týden 1.-5.3.2021 Doprava - bezpečnost


  Týden 8.-12.3.2021 Jak se rodí jaro
  Týden 15.-19.3.2021 Loučení s paní Zimou
  Týden 22.-26.3.2021 Jaro na zahrádce
  Týden 29.-2.4.2021 Hody, hody, doprovody
  Týden 6.-9.4.2021 Už půjdu k zápisu

  Změna ceny stravného

  RODIČE POZOR!!!

  Od 1. března 2020 dojde ke zvýšení ceny stravného o 3 Kč na den.

  Prosíme vás tedy změňte  si trvalou platbu na 700 Kč/měsíc

  a u dětí s odkladem školní docházky na 720 Kč/měsíc.

  Děkujeme.

  Zásady ochrany osobních údajů

  Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace (dále jen „správce“), se sídlem Liberecká 76, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ: 71013083 vydává tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“).

  Pokračovat ve čtení

  Novinky pro rodiče předškoláků

   Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání

  • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.    
  • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně – v době od 8 – 12 hod.
  • Povinnost předškolního  vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
  • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
  • Je možné dítě přihlásit na individuální vzdělávání (3 měsíce předem), kdy je doma dítě vzděláváno rodiči a v určeném termínu přijde do MŠ na přezkoušení.
  • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.
  • Oznámení nepřítomnosti delší jak 5 dnů, provádí zákonný zástupce dítěte písemně třídnímu učiteli zapsáním do omluvného listu
  • Školné je od úplaty osvobozeno - platí i pro děti s odkladem školní docházky

   

  Výše školného pro školní rok 2020/21

  Vážení rodiče, pro školní rok 2020/21 stanovila Rada Města Jablonného sníženou částku školného a to 410 Kč. Toto školné platí dnem 1.9.2020. Školné nebudou platit děti, které mají povinnou školní docházku (předškoláci) a děti s odkladem školní docházky. (č.b.ú. 19-0904022309/0800)

  Stravné se platí složenkou (ústřižek je třeba odevzdat do školky ke kontrole) nebo přes bankovní účet (900062389/0800), kde pravidelně každý měsíc zaplatíte 700,- Kč a jednou za rok vám vedoucí školní jídelny stav vyrovná. Cena stravného na den je 35,- Kč (oběd + 2x svačina). 
  Děti, které v průběhu tohoto školního roku dosáhnou sedmi let - podle zákona spadají již do kategorie školních dětí a budou mít cenu stravného 36,- Kč (720,- Kč přes účet).