• 1_07.jpg
 • 1_26.jpg
 • 1_30.jpg
 • 2_04.jpg
 • 2_18.jpg
 • 2_24.jpg
 • 2_35.jpg
 • 3_03.jpg
 • 3_05.jpg
 • 3_12.jpg
 • 4_02.JPG
 • 4_16.JPG
 • 4_36.JPG

Novinky pro rodiče předškoláků

 Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání

 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.    
 • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně – v době od 8 – 12 hod.
 • Povinnost předškolního  vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
 • Je možné dítě přihlásit na individuální vzdělávání (3 měsíce předem), kdy je doma dítě vzděláváno rodiči a v určeném termínu přijde do MŠ na přezkoušení.
 • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.
 • Oznámení nepřítomnosti delší jak 5 dnů, provádí zákonný zástupce dítěte písemně třídnímu učiteli zapsáním do omluvného listu
 • Školné je od úplaty osvobozeno - platí i pro děti s odkladem školní docházky

 

Zápis do 1.tříd pro rok 2015 – 2016

Oznamujeme všem rodičům předškoláků, že v pátek 16. ledna 2015 se uskuteční zápis do 1. tříd. Proběhne jako vždy v budově školy od 14.00 hodin do 17.00 hodin. Rodiče obdrží včas veškeré informace a tiskopisy, které musí předložit v den zápisu ve škole.

Pokračovat ve čtení

Organizace školního roku 2018/2019

3.září 2018

Začátek školního roku

29.10. a 30.10.2018

Podzimní prázdniny

24.12. 2018 – 1.1.2019

Vánoční prázdniny – MŠ bude uzavřena

1.2.2018

Jednodenní pololetní prázdniny

4.3. – 8.3.2019

Jarní prázdniny – provoz MŠ bude omezen

18.4. a 19.4. 2019

Velikonoční prázdniny

1.7. – 31.7. 2019

Hlavní prázdniny- MŠ Studánka - U školy bude uzavřena

Registrační čísla přijatých dětí

Vážení rodiče,

zveřejňuji registrační čísla dětí, přijatých do MŠ Studánka od 1.9.2014:

Liberecká :

0914   1814   1914   2814   2214   0114

3314   0214    0314   3514   1514   1414

1614   2414   1329

U Školy :

2514    0714    4314   1314    3214    2014

0814    3714    4514   3414   2914     2614

4114    4414    0414    2114   3814    0514

0614    2814    4214

V současné době jsou přijaty všechny děti , kterým bude 1.září 2014 nejméně dva a půl let.

Děti mladší budou přijímány během roku v případě, že se v mateřské škole uvolní místo.

PRO RODIČE :

Od 28.dubna 2014 si dojděte do školky, kam bylo Vaše dítě přijato, pro Rozhodnutí o přijetí a pro Evidenční list dítěte.

Případné dotazy na telefonním čísle : 487 762 320, 731 774 739

Bohumila Šimonová, řed.MŠ Studánka

Zápis dětí 15.4.2014

zapis2014Zápis dětí do MŠ Studánka bude v úterý 15.dubna 2014 od 9.00 do 15.00 hodin v kanceláři ředitelky v MŠ Studánka – Liberecká 76.
Zákonní zástupci, kteří již Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání odevzdali, si mohou pouze ve středu 16.4. zatelefonovat o registrační číslo dítěte.

Žádosti a doklad o očkování si můžete stáhnou na našich stránkách v kolonce Stahuj

Pokračovat ve čtení

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Prosíme všechny rodiče nově přijatých dětí o odevzdání evidenčních listů.

Nástup nových dětí do MŠ je 6. leden 2014 nejdéle do 7.50 hodin (pro ověření docházky).

Rodičům nabízíme adaptační týden - můžete přijít i s dětmi a postupně prodlužovat pobyt v MŠ.

7. ledna v 15.00 hodin budeme mít schůzku nových rodičů - seznámení s chodem a programem MŠ, podepsání školního řádu (prosím pročtěte si ho na našich stránkách).

Sebou děti potřebují: Bačkory (ne pantofle), pyžamko, malý polštářek, kartáček a pastu, plastový hrníček na pitný režim (s ouškem), věci na převlečení.

Vaše třídní učitelky jsou: Karolína Mudrová a Mgr. Jana Doubková