• IMG_20210329_101815.jpg
 • IMG_20210329_101826.jpg
 • IMG_20210329_101834.jpg
 • IMG_20210329_101844.jpg
 • IMG_20210329_101853.jpg
 • IMG_20210329_101902.jpg
 • IMG_20210329_101910.jpg
 • IMG_20210329_101922.jpg
 • IMG_20210329_101940.jpg
 • IMG_20210329_101949.jpg
 • IMG_20210329_101958.jpg
 • IMG_20210329_102005.jpg
 • IMG_20210329_102013.jpg

Zásady ochrany osobních údajů

Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace (dále jen „správce“), se sídlem Liberecká 76, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ: 71013083 vydává tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“).

Pokračovat ve čtení

Novinky pro rodiče předškoláků

 Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání

 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.    
 • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně – v době od 8 – 12 hod.
 • Povinnost předškolního  vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
 • Je možné dítě přihlásit na individuální vzdělávání (3 měsíce předem), kdy je doma dítě vzděláváno rodiči a v určeném termínu přijde do MŠ na přezkoušení.
 • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.
 • Oznámení nepřítomnosti delší jak 5 dnů, provádí zákonný zástupce dítěte písemně třídnímu učiteli zapsáním do omluvného listu
 • Školné je od úplaty osvobozeno - platí i pro děti s odkladem školní docházky

 

Zápis do 1.tříd pro rok 2015 – 2016

Oznamujeme všem rodičům předškoláků, že v pátek 16. ledna 2015 se uskuteční zápis do 1. tříd. Proběhne jako vždy v budově školy od 14.00 hodin do 17.00 hodin. Rodiče obdrží včas veškeré informace a tiskopisy, které musí předložit v den zápisu ve škole.

Pokračovat ve čtení

Organizace školního roku 2020/2021

1.září 2020

Začátek školního roku

29.10. a 30.10.2020

Podzimní prázdniny

23.12. – 31.12.2020

Vánoční prázdniny – MŠ bude uzavřena

29.1.2021

Jednodenní pololetní prázdniny

1.3. – 5.3.2021

Jarní prázdniny – provoz MŠ bude omezen

1.4. 2021

2.4. a 5.4.2021

Velikonoční prázdniny - provoz MŠ bude omezen

Velikonoční svátky - MŠ uzavřena

1.7. – 31.7. 2021

Hlavní prázdniny- MŠ Studánka - U školy bude uzavřena

Registrační čísla přijatých dětí

Vážení rodiče,

zveřejňuji registrační čísla dětí, přijatých do MŠ Studánka od 1.9.2014:

Liberecká :

0914   1814   1914   2814   2214   0114

3314   0214    0314   3514   1514   1414

1614   2414   1329

U Školy :

2514    0714    4314   1314    3214    2014

0814    3714    4514   3414   2914     2614

4114    4414    0414    2114   3814    0514

0614    2814    4214

V současné době jsou přijaty všechny děti , kterým bude 1.září 2014 nejméně dva a půl let.

Děti mladší budou přijímány během roku v případě, že se v mateřské škole uvolní místo.

PRO RODIČE :

Od 28.dubna 2014 si dojděte do školky, kam bylo Vaše dítě přijato, pro Rozhodnutí o přijetí a pro Evidenční list dítěte.

Případné dotazy na telefonním čísle : 487 762 320, 731 774 739

Bohumila Šimonová, řed.MŠ Studánka

Zápis dětí 15.4.2014

zapis2014Zápis dětí do MŠ Studánka bude v úterý 15.dubna 2014 od 9.00 do 15.00 hodin v kanceláři ředitelky v MŠ Studánka – Liberecká 76.
Zákonní zástupci, kteří již Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání odevzdali, si mohou pouze ve středu 16.4. zatelefonovat o registrační číslo dítěte.

Žádosti a doklad o očkování si můžete stáhnou na našich stránkách v kolonce Stahuj

Pokračovat ve čtení