• IMG_20210329_101815.jpg
 • IMG_20210329_101826.jpg
 • IMG_20210329_101834.jpg
 • IMG_20210329_101844.jpg
 • IMG_20210329_101853.jpg
 • IMG_20210329_101902.jpg
 • IMG_20210329_101910.jpg
 • IMG_20210329_101922.jpg
 • IMG_20210329_101940.jpg
 • IMG_20210329_101949.jpg
 • IMG_20210329_101958.jpg
 • IMG_20210329_102005.jpg
 • IMG_20210329_102013.jpg
 • Vzdělávací program

Projekt školní vzdělávací činnosti – téma: CESTA POZNÁNÍ

Osobnostně orientovaný program přístupu k dítěti a jeho vzdělávání založený na integrovaném vzdělávání hrou, činnostmi a prožitky dětí a umožňuje pracovat s tématickými celky srozumitelným dětem, jejichž realizace spočívá nejen v řízených činnostech dětí. Využíváme běžné životní situace i nahodilé vzniklé okolnosti a příležitosti.

Tématické celky:

Podzim

1. Téma: Školka nás volá - Naši noví kamarádi

Tady jsem doma

Zatoulané klubíčko

Vítáme podzim se Skřítkem Podzimníčkem

2. Téma: Plody podzimu - Na zahradě

V lese

Na poli

Kouzelné dýně

Tiše, tiše, ježek spí

3. Téma: Když padá listí - Fouká vítr

Já člověk

Mámo, táto, já rostu

Já chci být zdráv

Moje rodina

Zima

4. Téma: Těšíme se na Ježíška – Tradice a slavnosti-advent

Čertí školka

Vánoční očekávání

Veselé vánoční hody

Štědrý večer nastal

5. Téma: Paní zima - Zima už je tu

Zimní hry a sporty

Myslíme i na zvířátka

Sněhuláček, panáček

Už půjdu k zápisu

6. Téma: Svět kolem nás - Co já všechno dovedu

Duhový svět

Čáp ztratil čepičku

Jak poznáváme svět

Masopustní veselí

Jaro

7. Téma: Vítáme jaro - Vstávej sluníčko holala

Zimo, zimo, táhni pryč

Travička zelená

Jak se rodí jaro

Svět se kolem nás probouzí

Jede, jede mašinka

8. Téma: Svátky jara- Hody, hody doprovody

Princezna Pampeliška

Náš domov

Naše planeta

Rej čarodějnic

Maminka má svátek

9. Téma: Moje zvířátko – kde má domov – Voda, vodička

Na tom našem dvoře

Zajíček ve své jamce

Kohopak to slyším

Kudy se dostaneme domů

Léto

10. Téma: Co už umím - Léto, milé léto

Na celém světě jsou děti

Z pohádky do pohádky

Co už umím

Rozloučení s předškoláky

Plavu si, ani nevím jak

11. Téma: Prázdniny jsou tady – Veselé hraní

Ze školního projektu vychází celoroční motivace třídní vzdělávací program, který učitelky společně zpracovávají pro svou třídu a to tak, aby vycházel ze školního programu a aby se požadavky a pravidla platící pro celou školu aplikovaly v konkrétních podmínkách třídy.