• IMG_20210329_101815.jpg
 • IMG_20210329_101826.jpg
 • IMG_20210329_101834.jpg
 • IMG_20210329_101844.jpg
 • IMG_20210329_101853.jpg
 • IMG_20210329_101902.jpg
 • IMG_20210329_101910.jpg
 • IMG_20210329_101922.jpg
 • IMG_20210329_101940.jpg
 • IMG_20210329_101949.jpg
 • IMG_20210329_101958.jpg
 • IMG_20210329_102005.jpg
 • IMG_20210329_102013.jpg
 • Základní informace

Základní informace o provozu školky

Vážení rodiče,
jsme velice rády, že jste vybrali pro Vaše dítě právě naší mateřskou školu, která podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji.

Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb.
Chtěly bychom Vám poskytnout několik důležitých informací, které Vás určitě budou zajímat a také Vás seznámit s programem pro Vaše děti.

V naší MŠ jsou děti rozděleny do čtyř tříd podle věkové kategorie:
V I. třídě jsou děti nejmenší od tří do čtyř let pod vedením paní uč. Levinské a Čejpové, (25 dětí)
ve II. třídě jsou děti od tří do pěti let pod vedením paní uč. Mgr.Doubkové a Bruncové, (25 dětí)
 ve III. třídě jsou děti od čtyř do šesti let pod vedením paní uč. Marčekové a Dražkovičové, (25 dětí)

ve IV. třídě jsou děti od pěti do sedmi let pod vedením paní uč. Psigodové a Zetové, (25 dětí)

Děti mohou být přemístěny i podle zaplnění tříd.

Provoz mateřské školy je od 6 do 15,45 hodin. Mezi 6 až 7 hodinou se děti přijímají v přízemí v I. třídě a po té si je učitelky odvádějí do svých tříd.
Děti se v docházce zapisují pravidelně každý den. Pokud dítě chcete odhlásit, je nutné buď telefonicky nebo osobně nahlásit učitelce nejpozději do 7.50 hodin nebo den předem. Po domluvě s učitelkou máte možnost přivádět i odvádět své dítě podle svých potřeb.

Stravné se platí složenkou (ústrižek je třeba odevzdat do školky ke kontrole) nebo přes bankovní úcet, kde pravidelně každý měsíc zaplatíte 600,- Kč a jednou za půl roku Vám vedoucí školní jídelny stav vyrovná. Cena stravného na den je 30,- Kč (oběd + 2x svačina).
Děti, které v průběhu tohoto školního roku dosáhnou sedmi let - podle zákona spadají již do kategorie školních dětí a budou mít cenu stravného 31,- Kč (620,- Kč přes účet).
Školné se hradí hotově v MŠ u ved. učitelky. p. Psigodové vždy 15.-16. v měsíci - poté obdržíte doklad o zaplacení. Školné činí 420,- Kč . 
I v letošním roce je možnost platit školné  přes bankovní účet.

 

Doplňkové a nadstandartní aktivity
Děti mají možnost se zapojit i do zájmové činnosti jako je hra na flétnu Veselé pískání, práce ve výtvarném kroužku, práce s keramickou hlínou, poskytujeme i logopedickou péči spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči. V letošním roce budeme pokračovat i s tanečním kroužkem a s výukou anglického jazyka.
Každé jaro zajišťujeme dětem předplaveckou výuku pro starší děti v bazénu ve Stráži pod Ralskem.
Děti mají možnost shlédnout divadelní nebo loutkové představení, koncem školního roku jezdíme společně na výlet, pořádáme různé akce jako je návštěva Mikuláše a čerta, vánoční besídku, maškarní rej, zimní hry na sněhu, vítání jara, rej čarodějnic,