• IMG_20210329_101815.jpg
 • IMG_20210329_101826.jpg
 • IMG_20210329_101834.jpg
 • IMG_20210329_101844.jpg
 • IMG_20210329_101853.jpg
 • IMG_20210329_101902.jpg
 • IMG_20210329_101910.jpg
 • IMG_20210329_101922.jpg
 • IMG_20210329_101940.jpg
 • IMG_20210329_101949.jpg
 • IMG_20210329_101958.jpg
 • IMG_20210329_102005.jpg
 • IMG_20210329_102013.jpg

Zápis dětí 15.4.2014

zapis2014Zápis dětí do MŠ Studánka bude v úterý 15.dubna 2014 od 9.00 do 15.00 hodin v kanceláři ředitelky v MŠ Studánka – Liberecká 76.
Zákonní zástupci, kteří již Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání odevzdali, si mohou pouze ve středu 16.4. zatelefonovat o registrační číslo dítěte.

Žádosti a doklad o očkování si můžete stáhnou na našich stránkách v kolonce Stahuj

 

Nabídka MŠ Studánka U Školy

Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí 
U Školy 194 
Jablonné v Podještědí

 

• Třídy jsou rozděleny podle věku dětí

• Dobrá příprava předškoláků na vstup do Základní školy – individuální práce s dětmi

• Práce v kroužcích - První kroky v angličtině 
                            Veselé pískání na flétnu 
                            Keramické tvoření 
                            Výtvarný a pracovní kroužek 
                            Cvičení s beruškou - aerobik

• Nadstandardní aktivity – gymnastika, plavecký kurz v bazénu ve Stráži pod Ralskem, každý měsíc divadelní představení, výlety

• Pořádání akcí pro rodiče s dětmi - dýňové dlabání, velikonoční dílničky, jarmarky, vánoční besídky, besídky ke Dni matek, závěrečné rozloučení s předškoláky, zakončení roku společnou vycházkou

• Spolupráce se SPOZ – vystoupení dětí při různých akcích

• Pořádání ekologicky zaměřených vycházek pro děti – zaměření na ochranu přírody a ekologii

• Logopedická péče – individuální práce s dětmi i s rodiči – zaměření na výslovnost a slovní zásobu

• Práce na interaktivní tabuli

• Velké, prostorné a dobře vybavené třídy

• Rozlehlá zahrada, na které neustále obnovujeme herní prvky

• Spolupráce s polskou MŠ v Boleslawci

• Příjemné a milé prostředí, vstřícné jednání celého personálu k dětem i rodičům

• Předávání informací rodičům prostřednictvím webových a facebookových stránek

 

 

Nabídka MŠ Studánka Liberecká

Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí 
Liberecká 76 
Jablonné v Podještědí

 

• Třídy dětí věkově smíšených podle výběru – sourozenci spolu, kamarádi..

• Výběr činností podle vlastního přání a momentální nálady dítěte, volba pracovní skupiny i učitelky – rodinný model, rodiče mohou kdykoli přijít do MŠ a zúčastnit se všech činností 

• První kroky v němčině – pravidelná setkávání s dětmi MŠ Lückendorf 1x týdně střídavě na obou stranách hranice, seznamování s jazykem přímým kontaktem s dětmi formou společných her

• Hudebně pohybový kroužek Javorníček – country tance, prezentace na prestižních akcích Libereckého kraje i v SRN – Bambiriáda, Liberecká Mateřinka, Sportovní olympiáda mateřských škol v Hrádku nad Nisou, Novoroční koncerty v Oybině, Jonsdorfu, Ebersbachu…

• Pořádání sobotních ekologicky zaměřených vycházek pro rodiče s dětmi 

• Zaměření školy na ochranu přírody a ekologii

• Logopedická péče – individuální práce s dětmi i s rodiči – zaměření na výslovnost a slovní zásobu 

• Sledování připravenosti dětí na přechod do ZŠ – důraz na rozvoj kompetencí potřebných k učení a na grafomotorická cvičení

• Vlastní kuchyně s přípravou jídel z čerstvých potravin, nepoužíváme polotovary!, sledování potřeb vývoje dětí předškolního věku a zdravé výživy,denně ovoce a zelenina¨

• V závěru roku pravidelný třídenní pobyt s německými dětmi v přírodě (střídavě na české a německé straně)

• 2-3x ročně společné posezení s rodiči u táboráku 

• noční spaní ve školce – v červnu a před Štědrým dnem

• plavecký kurz v bazénu ve Stráži pod Ralskem

• spolupráce s polskou MŠ v Boleslawieci

• zapojení všech zaměstnanců školy k zpříjemnění pobytu vašeho dítěte v mateřské škole