• IMG_20210329_101815.jpg
 • IMG_20210329_101826.jpg
 • IMG_20210329_101834.jpg
 • IMG_20210329_101844.jpg
 • IMG_20210329_101853.jpg
 • IMG_20210329_101902.jpg
 • IMG_20210329_101910.jpg
 • IMG_20210329_101922.jpg
 • IMG_20210329_101940.jpg
 • IMG_20210329_101949.jpg
 • IMG_20210329_101958.jpg
 • IMG_20210329_102005.jpg
 • IMG_20210329_102013.jpg

Zateplení a výměna oken

V září a říjnu 2014 probíhá ve školce výměna oken a zateplení vnějšího pláště budovy školky.

Město Jablonné v Podještědí podalo v květnu 2014 žádost o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí. V červenci došlo ke schválení projektu Zateplení budovy MŠ U Školy a následné registraci akce. Po ukončeném výběrovém řízení byla podepsána smlouva s vítěznou firmou PENTA s.r.o., která podala nabídku s cenou díla 3,5 mil. Kč. včetně DPH. Ve druhé polovině měsíce srpna 2014 započaly práce, které představují výměnu všech oken a balkonových dveří , zateplení střechy a říms izolací tl. 240mm a zateplení obvodových stěn izolací tl. 140mm. Byla zazděna některá okna v ložnicích dětí v přízemí budovy. Plánovaný termín dokončení všech stavebních prací je konec října 2014. Termín pro závěrečné vyhodnocení akce je stanoven na 15. 1.2016. Celkové náklady projektu ve výší 3,8 mil. Kč. budou hrazeny dotacemi od SFŽP A EU ( 2,1 mil. Kč ). Zbývající podíl cca 1,7 mil. Kč. uhradí město Jablonné ze svého rozpočtu.

Fotogalerie: