• 1_01.jpg
 • 1_08.jpg
 • 2_02.jpg
 • 2_17.jpg
 • 2_23.jpg
 • 3_03.jpg
 • 3_11.jpg
 • 4_02.jpg
 • 4_06.jpg
 • 4_14.jpg
 • MŠ Studánka - U školy Jablonné v Podještědí - 2018-19

40. výročí naší školky

40 let MŠ Preciosa – Studánka

V tomto školním roce je pro nás nejdůležitější událostí 40. výročí otevření naší mateřské školy.  9.ledna 1979 byla slavnostně přestřižena páska a tímto aktem byl zahájen provoz nové mateřské školy tehdy pro 120 dětí.

Se stavbou této školy, která byla zařazena do akce Z, se započalo v roce 1975. Celkové náklady činily 2,4 mil. korun. Investorem byl MěNV. Dále se podílely závody a podniky jako Severka Cvikov, Státní statek, STS, Perníkárna, Severočeské dřevařské závody a Preciosa. Tyto závody měly pak zajištěny pro děti svých zaměstnanců určitý počet míst. Budovu převzal závod Preciosa jako svou závodní mateřskou školu. Ředitelkou byla pověřena paní Irena Drahošová.

V průběhu čtyřiceti let nastaly také velké změny. Z důvodu menšího počtu dětí v našem městě se snížila kapacita na 65 dětí. Počet tříd se snížil na tři a z volné třídy jsme vytvořili tělocvičnu pro tělovýchovné chvilky. Prostorné třídy jsme neustále vybavovali novým nábytkem a hračkami. Kapacita se přibývajícími dětmi zvedla na 75 dětí, ale ani to později už nestačilo.

Školní rok 2012/13 znamenal velký zlom. Mezi Městským úřadem a Preciosou došlo k dohodě o bezúplatném převodu MŠ do majetku města. Od 1. ledna 2013 se v rámci jedné příspěvkové organizace začala provozovat dvě odloučená pracoviště pod názvem MŠ Studánka.

Naše město v dubnu 2014 podalo žádost v 60. výzvě OPŽP o finanční podporu na projekt Snížení energetické náročnosti budovy. Projekt byl schválen a začalo se s opravami. Byly vyměněny okna, zateplena střecha i budova v celkových nákladech 3,819 mil. Kč. Během 4 měsíců byla naše budova k nepoznání.

V září 2015 školka také zahájila provoz své kotelny. Do sklepních prostor byly instalovány dva plynové kotle. V červenci 2016 se pracovalo na výměně radiátorů v horním patře a o rok později i v dolním patře.

Další výraznou změnou prošla i naše zahrada. Na podzim roku 2015 byla dokončena realizace na základě dotace OPŽP a podílu města v celkové částce 1,5 mil. Kč. Děti dostaly dárek v podobě přírodní zahrady a nového vybavení dřevěnými prvky.

Změn bylo ještě více a na zlepšení prostředí školky se každý rok pracuje.

12. ledna 2019 od 14.00 hodin v MŠ Studánka U Školy proběhne setkání všech našich bývalých kolegyn i našich pozvaných hostů, aby se přesvědčili, že náš kolektiv se snaží neustále vytvářet krásné a milé prostředí, do kterého se děti každý den velmi těší.

Den dětí

Fotogalerie

Karneval

Celý týden slavíme masopust...

Lyžařský kurz

Fotogalerie z akce, videa najdete na našem Facebooku

O Honzovi

Loutková pohádka O Honzovi

Program na BŘEZEN 2019

4.3. – 8.3.JARNÍ PRÁZDNINY

Provoz omezen na jednu třídu. V 1. třídě bude probíhat rekonstrukce zatahovací stěny do ložnice a ve 3. třídě proběhne výměna podlahové krytiny.

14.3.Fotografování předškoláků na tablo a do ročenky + společné foto dětí ve všech třídách.Od 8.00 hodin.

19.3. – Hudební workshop se Zdeňkem Hladíkem ve II.,III. a IV. třídě -Léčivá pohádka o princezně, která nic neslyšela. V 9.00 a v 10.00 hodin. Prosíme rodiče o 45 Kč. 

21.3. – vítání jara s upálením baby Zimy – dopolední program ve všech třídách

 • 1
 • 2