• 1_05.jpg
 • 6_12.jpg
 • 6_15.JPG
 • DSCN8814.JPG
 • DSCN8827.JPG
 • DSCN8828.JPG
 • DSCN8834.JPG
 • DSCN8869.JPG
 • DSCN8887.JPG
 • DSCN8893.JPG
 • DSCN8894.JPG
 • DSCN8897.JPG
 • DSCN8898.JPG
 • DSCN8900.JPG
 • IMG_20190517_111837.jpg
 • IMG_20190517_111929.jpg

Informace pro rodiče

Vážení rodiče!
Měli bychom zájem o vybudování přírodní zahrady pro vaše děti. Právě vyšla výzva OPŽP na dotace zahrad v MŠ. Zpracováváme projekt na uskutečnění našeho dlouhodobého plánu.


Hlavním cílem tohoto projektu bude vybudovat takové zázemí přírodní zahrady MŠ, díky kterému si děti hravou formou osvojí chování, při kterém budou brát v potaz dopady možných řešení na životní prostředí. Dále se zapojí do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí a kvality života.
Mezi dílčí cíle projektu lze řadit následující:
o Posilování kontaktu dětí s přírodou,
o umožnění dětem denně se pohybovat v přírodně upravené školní zahradě,
o aktivní zapojení dětí a rodičů do péče o místní životní prostředí
o hravou a praktickou výukou vést děti k poznání rozmanitosti přírody a životního prostředí,
o získávání praktických zkušeností s údržbou svého okolí a rozvoji vlastní tvořivosti dětí.
Úkolem projektu v environmentální výchově je vybavit k těmto cílům děti odpovídajícími znalostmi, dovednostmi a motivací. 
Pro veškeré herní prvky budou použity přírodní materiály, převážně dřevo, některé prvky vzniknou z přírodnin a přírodních materiálů v rámci akcí společných pro děti a rodiče.

Pokud by byl celý projekt schválen, budeme potřebovat vaši pomoc jak při realizaci (sázení vrbových proutků, zakládání záhonků), tak třeba i s doplňováním dalších přírodních prvků.
Jste ochotni nám i dětem pomoci? Bez vaší účasti bychom asi práce při zakládání přírodní zahrady nezvládli. Váš souhlas (na facebooku) budeme potřebovat hlavně u zastupitelstva města, abychom projekt mohli do konce března podat.
Těšíme se na vaši spoupráci! Kolektiv MŠ