• IMG_20210329_101815.jpg
 • IMG_20210329_101826.jpg
 • IMG_20210329_101834.jpg
 • IMG_20210329_101844.jpg
 • IMG_20210329_101853.jpg
 • IMG_20210329_101902.jpg
 • IMG_20210329_101910.jpg
 • IMG_20210329_101922.jpg
 • IMG_20210329_101940.jpg
 • IMG_20210329_101949.jpg
 • IMG_20210329_101958.jpg
 • IMG_20210329_102005.jpg
 • IMG_20210329_102013.jpg

MŠ Studánka - U školy Jablonné v Podještědí

Informace k nástupu dětí 12. dubna do MŠ

testovani instruktazni letak lepu 6 4 21a
Mateřská škola bude otevřena pouze pro děti předškolního věku !!! za těchto podmínek:
Při vstupu do MŠ musíte mít vy respirátor a dítě také respirátor nebo chirurgickou roušku (dítě ji odloží v šatně až při vyhlášení výsledku negativního testu, pak odchází do třídy již bez roušky).
Jak již víte, děti musí být podle vládního vyhlášení testovány 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek).
Při příchodu bude ve větratelné šatně II. třídy připraven stoleček s testem pro vaše dítě. Vy sami si dětem uděláte test podle instrukcí, které jsou v testech napsané, my vám samozřejmě poradíme. Pokud nás požádáte, jsme ochotni pomoci. Dítě, které se odmítne testovat, bohužel nemůžeme do školky přijmout. Proto radíme, aby jste si to doma vyzkoušeli alespoň s vatovou tyčinkou a děti tak na testování připravili (aby se ve školce ničeho neobávali). Zde máte odkaz na video, jak testy probíhají. Určitě se na něj podívejte.     https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
 
Po té musíte s dětmi 15 minut vyčkat na výsledek testu. Pokud bude negativní, může dítě do třídy. Pokud bude pozitivní, ihned odcházíte domů.  
 
Testovat se nemusí děti, které prodělali Covid (méně než 90 dnů) a přinesete od lékaře potvrzení. Potvrzení bychom potřebovali už v pátek.

Také děti, které byly na testech v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin.

Děti budou rozděleny do dvou tříd nejvíce po 15ti ve skupinkách. I paní učitelky se budou po týdnu střídat.

Někteří z vás nebudou chtít nechat dítě testovat a zůstanou doma. V tomto případě vás z docházky omluvíme. I když už distanční výuka nebude v tomto případě povinná, jsme ochotni vám jednou týdně posílat témata i úkoly domů. Záleží pouze na vás, jak se rozhodnete. Dejte včas vědět do MŠ.
 
Společně to zvládneme :-).
Leták v pdf

 

V MŠ můžou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníciposkytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil, 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.