• 1_07.jpg
 • 1_26.jpg
 • 1_30.jpg
 • 2_04.jpg
 • 2_18.jpg
 • 2_24.jpg
 • 2_35.jpg
 • 3_03.jpg
 • 3_05.jpg
 • 3_12.jpg
 • 4_02.JPG
 • 4_16.JPG
 • 4_36.JPG

MŠ Studánka - U školy Jablonné v Podještědí

Ovocný týden

Děkujeme všem rodičům za ovoce pro naše dětičky. Dnes bychom vám přáli cítit tu krásnou vůni po celé školce - peče se, děláme ovocné šťávy, koláče, zdobíme jablíčka a hlavně ochutnáváme a poznáváme chuť všech druhů ovoce. Také budeme sušit jablíčka na náš tradiční vánoční jarmark.

Pokračovat ve čtení

Program na ŘÍJEN 2020

5. - 9.10.„Ovocný týden“ – celý týden si děti budou hrát, malovat, ochutnávat, vařit a vyrábět z různého druhu ovoce. Ve středu 7. 10. budeme mít „Jablíčkový den“. Prosíme maminky o pomoc - pokud budete mít možnost, dejte dětem jablíčko nebo i jiné ovoce.

12. – 16. 10. – „Zeleninový týden“ – celý týden se boudou děti seznamovat s různými druhy zeleniny. Ve středu 14. 10. budeme mít „Bramborový den“. Vyhlašujeme den plný bramborových skřítků – s dětmi si doma vyrobte bramborového skřítka a přineste ho ve středu do MŠ. Na chodbě z nich vytvoříme výstavku.

15.10. – Návštěva předškoláků v knihovně – od 9.00 hodin  ZRUŠENO !!!

16.10. – Polodenní podzimní ekovycházka ke „Dni za obnovu lesa“ (pořádaného Lesy ČR) pro II., III. a IV. třídu – termín se může přizpůsobit podle počasí. Prosíme o baťůžky s pitíčkem. Odcházíme hned po svačince – mezi půl devátou a devátou. Dětem dejte vhodné oblečení a obutí do lesa, kde zasadíme každá třída jeden strom. Pro špatné počasí termín přehozen na úterý 20.10. ODLOŽENO

19.10. – Vánoční fotografování pro všechny děti – od 8.00 hodin.  Kdo si nebude přát fotografie, prosím, nahlaste to učitelkám ve svých třídách. ZRUŠENO nebo ODLOŽENO !!!

27.10. – „Naše dýňobraní“ – přijďte mezi nás v 17.00 hodin, přineste si sebou již vydlabanou dýni, společně si rozsvítíme  zahradu a za splněné úkoly, které vás na zahradě budou čekat, bude sladká odměna. ODPOLEDNE ZRUŠENO !!! Pokud bude vstup pro rodiče zakázán, vydlabané dýně přinesete do MŠ, my si je s dětmi rozsvítíme.

28.10. – STÁTNÍ SVÁTEK – MŠ UZAVŘENA

29. - 30.10. – Podzimní prázdniny – provoz omezen na jednu třídu

Mimořádné opatření

Vážení rodiče,

od čtvrtka 10.9.2020 je z nařízení vlády vstup do mateřské školy povolen jen s rouškou. Toto nařízení se zatím netýká dětí a zaměstnanců MŠ. Sledujte informační systémy mateřské školy.

Program na ZÁŘÍ 2020

2.9. - Rodičovské schůzky ve všech třídách - od 15.00 hodin. Pokud máte zájem se dovědět o programu své třídy, rády vás seznámíme se vším, co nás v novém školním roce čeká. 

22.9. - Vítáme podzim - děti z I. třídy uspávají zahrádku, děti ze II., III. a IV. třídy - ekovycházka do blízkého okolí MŠ.

24.9. - Hudební pořad dagmar Čemusové - "Já jsem muzikant" - od 10.30 hodin. Prosíme o 45 Kč.

28.9. - STÁTNÍ SVÁTEK - MŠ UZAVŘENA

Prosíme o znovuzavedení bankovních plateb školného - od září 2020 pozor na změnu platby školného 410 Kč. Předškoláci školné neplatí !!!

Stravné zůstává stejné - měsíčně 700 Kč, děti s odkladem školní docházky 720 Kč.

 

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče,

pro adaptaci svých dětí vám nabízíme pobyt na naší zahradě od 24. - 28.8.2020 od 9.00 - 11.00 hodin. Budete mít možnost prohlédnout si nejen zahradu, ale i celou třídu. Paní učitelky vás seznámí s provozem třídy a hlavně s tím, co budete potřebovat při vstupu do MŠ. Veškeré základní informace pak najdete na našich stránkách.

Upřesnění informací k zápisu do MŠ na školní rok 2020-2021

Zápis do Mateřské školy Studánka Jablonné v Podještědí proběhne v období od 2.5.2020 do 11.5.2020.

Od 15.4.2020 do 11.5.2020 podejte Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

Podání žádosti 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy – 4c8kxcz 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 

3. poštou na adresu : MŠ Studánka Jablonné v Podještědí, Liberecká 76, 471 25 Jablonné v Podještědí

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy – po telefonické domluvě : 731 774 739

Doložení řádného očkování dítěte 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: 

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže) a 

2. doloží kopii očkovacího průkazu. 

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen. 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování: 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Příloha: kopie očkovacího průkazu 

Podpis zákonného zástupce

Pokračovat ve čtení

 Zápis k předškolnímu vzdělávání 2020/21

Zápis dětí na školní rok 2020-2021 se bude konat 11. května 2020 od 9:00 - 12:00 hodin a od 14.00 - 16.00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ Studánka – Liberecká 76.

Sebou přineste Žádost o přijetí, doklad o pravidelném očkování dítěte a občanský průkaz. Dokumenty jsou ke stažení na našich stránkách.