• IMG_20210329_101815.jpg
 • IMG_20210329_101826.jpg
 • IMG_20210329_101834.jpg
 • IMG_20210329_101844.jpg
 • IMG_20210329_101853.jpg
 • IMG_20210329_101902.jpg
 • IMG_20210329_101910.jpg
 • IMG_20210329_101922.jpg
 • IMG_20210329_101940.jpg
 • IMG_20210329_101949.jpg
 • IMG_20210329_101958.jpg
 • IMG_20210329_102005.jpg
 • IMG_20210329_102013.jpg

MŠ Studánka - U školy Jablonné v Podještědí

Informace k prázdninovému provozu

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření MŠ od 18.3. do 25.5.2020 nebudete platit školné za měsíc březen, duben a květen 2020 (vyúčtování provede ředitelka MŠ v průběhu prázdnin).

Školka zůstává otevřená po celé letní prázdniny, školné bude standardní - na jeden měsíc 438,00 Kč . Vy, co se odhlásíte na celé prázdniny, školné i stravné zrušte.

Provoz školky bude omezený pouze pro děti rodičů, kteří školku potřebují z důvodu pracovních nebo neodkladných  povinností. V provozu bude jedna třída. Učitelky budou během prázdnin vybírat řádnou dovolenou.

Od září 2020 je stanovena nová výše školného 410 Kč.

Na louce

Při vycházkách na louku jsme poznávali luční květiny, zkoumali broučky v trávě, hledali jsme šnečky. Ve školce jsme si vytvořili domeček pro skřítky a ozdobili jsme si stolečky ve třídě plovoucími květinami. Fotogalerie

Pokračovat ve čtení

U rybníka

Minulý týden jsme prozkoumávali život u vody a ve vodě. Krmili jsme labutě a kačenky, zkoumali jsme vodu a vodní živočichy, nachytali jsme si pulce a pozorovali jak se z nich vyvíjí žabky, navštívili jeskyni na ,, opuštěném ostrově ", lezli po útesech, ochutnávali zdravou vodu ze studánky. Fotogalerie

Pokračovat ve čtení

INFORMACE pro rodiče - KVĚTEN 2020

Vážení rodiče, konečně jsme dostali metodiku k otevření mateřské školy:

Předpokládaný termín otevření je 25.5.2020

Žádám rodiče, kteří to nutně nepotřebují z pracovních nebo ekonomických důvodů, ať dobře zváží docházku svého dítěte do mateřské školy.

Prosíme rodiče, aby nás o svém rozhodnutí nevyužívat školku informovali telefonicky (736 629 543) nebo e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Do školky musí chodit jen děti naprosto zdravé, bez příznaků kašle, rýmy, zvýšené teploty.

Při příchodu do MŠ musíte donést vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (v příloze).

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 •  Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 •  Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 •  Minimalizovat velké shromažďování osob před školou;
 •  Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

V prostorách mateřské školy děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí 

 •  všechny aktivity budeme organizovat tak, aby děti mohly strávit většinu dne venku za každého počasí (dejte jim vhodné oblečení  a boty na zahradu)
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady
 •  Úklid a dezinfekce probíhá minimálně jednou denně.  

Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, …)

Obě budovy Mateřské školy Studánka budou v době hlavních prázdnin otevřené v červenci i v srpnu, ale v omezeném režimu, převážně pro děti pracujících rodičů.

 

Předpokládaný postup při znovuotevření MŠ - KVĚTEN 2020

Vážení rodiče, po dohodě se zřizovatelem jsme se shodli na postupu znovuotevření Mateřské školy Studánka:

MŠ se otevře  společně se základními školami, o jejichž termínu otevření rozhoduje vláda. Prozatím vše směřujeme na termín pondělí 25. května, který se může ovšem ještě změnit na základě rozhodnutí státu. Stěžejní je pro nás zajistit takový provoz mateřské školy, který neohrozí zdraví dětí, ani našich zaměstnanců.

Mateřská škola nebude fungovat v běžném režimu. Nyní čekáme na metodiku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která nám upřesní provoz těchto školních zařízení.

Apelujeme na rodiče, aby své děti dali do školky jen ve velmi nutných případech, kdy musejí plnit neodkladné pracovní záležitosti nebo se nacházejí v tíživé sociálně-ekonomické situaci.

Na začátku května upřesníme všechna pravidla pro umístění dítěte do školky, včetně stravování, nošení roušek a podobně. Pravidla budou vycházet z metodiky ministerstva. Žádáme proto rodiče, aby sledovali webové stránky svých mateřských škol.

POZOR !!! Školné na měsíc  KVĚTEN a ČERVEN si v bankovním příkazu ZRUŠTE. Na vaši žádost budeme školné v průběhu prázdnin podle docházky dítěte vyrovnávat.

Přeji vám všem pevné nervy v této nelehké situaci.  Na  vaše děti  se moc těšíme.  Ředitelka MŠ  B. Šimonová

DUBEN informace

Od 1.4.2020 do odvolání bude MŠ stále uzavřena. Zaměstnanci budou vykonávat náhradní práci z domova. V případě dotazů volejte na tel. číslo 736 629 543 (Psigodová)

Náměty na domácí činnosti pro rodiče a děti nejen v době přerušení provozu mateřské školy

Letos poprvé probíhá zápis budoucích prvňáčků bez dětí. Předškoláci nebudou ve školkách systematicky připravováni a velká část přípravy se přenesla na rodiče. Z tohoto důvodu můžete využít materiál od NOVADIDA  - Chystáme se do první třídy - zdarma ke stažení - Příručku si stáhněte ZDE.

Vážení rodiče, i my se Vám snažíme pomoci se zabavením dětí  a opakováním předškolních dovedností, pokud máte chuť, podívejte se s dětmi na odkaz zde  - ČT Předškolní vzdělávání


Zůstali jste všichni doma, nechcete zůstat pozadu, zejména vy co se chystáte v září do školy, chcete se dále rozvíjet, zde je několik námětů na hry a činnosti jak je využívat:

vytvořte si režim, který se snažte dodržovat - pravidelnost ve vstávání a uspořádání dne vám pomůže vše lépe a efektivněji zvládat, i návrat bude jednodušší

 • hodně si čtěte, pohádky, příběhy na pokračování - povídejte si o tom co jste přečetli, co se dělo, kdo vystupoval, co měl na sobě, jak vypadal, kdo byl hodný apod.; pokud sledujete pohádky v televizi také zhodnoďte, ptejte se co, kdo vystupoval, co dělal
 • každý den si zacvičte od hlavy až k patě a můžete cvičení doprovázet říkadly, ukazovat na těle kde co mám - párové orgány levé x pravé oko x ucho apod.
 • zaměřte se na pravo levou orientaci doma , venku - hra "kde leží", komentujte kam jdete kam odbočujete; přeneste na papír - rozdělte si na sektory, nejlépe 3x3 čtverce a zadávejte pokyny "dej kolečko do pravého rohu nahoru x doprostřed x vlevo dolů atd.
 • nechte dítě kreslit, hlídejte posez a držení pastelky ať není křečovité ale ani příliš uvolněné, loket leží; zvolte nejen omalovánky ale hlavně volnou kresbu - co jsme viděli na procházce, ilustraci k přečtené pohádce
 • hrajte společenské hry a hry na rozvoj: zrakové paměti, pozornosti "Pexeso"; vytrvalosti a vůle "Člověče nezlob se"; sluchové hry hádanky "Kdo se ozývá" - napodobujte zvuky a hádejte navzájem
 • zpívejte, říkejte říkadla, doprovázejte hrou na tělo - různé varianty, pohybové vyjádření dle fantazie vlastní taneček
 • má vaše dítě vadu řeči nezapomeňte několikrát denně cvičit a i vy, co nemáte problém s řečí neuškodí některá cvičení jazýčku - vyplazování do všech směrů a jeho polohování za zuby před zuby; rtů - špulení úsměvy; obličejových svalů - nafukování tváří grimasy; dechu (zadržování, pomalé vyfukování, přerušování) udělejte z toho ranní nebo večerní rituál třeba při čistění zubů - je dobré se u toho vidět v zrcadle
 • při procházce si všímejte okolí - začaly kvést jarní kytky - rozvíjejte zrakovou paměť zapamatujte si, co jste viděli na procházce, třeba dopravní značky, ptáky, Doma jmenujte kolik čeho, co můžete nakreslit
 • nechte děti tvořit, modelovat, malovat barvami, STŘÍHAT X VYSTŘIHOVAT - staré časopisy, rozstříhat obrázek, opět složit dohromady a nalepit - stačí ze 6-8 kousků

ŠKOLNÉ - přerušený provoz

bude upraveno pro jednotlivé měsíce

Dne: 25. 3. 2020

Potvrzení pro rodiče k čerpání OČR, Výkaz péče o dítě

Rodiče dětí, kteří musí se svým dítětem (dětmi) z důvodu uzavření mateřské školy z důvodů mimořádných opatření ohledně Covid-19 zůstat doma, mohou žádat u OSSZ o tzv. ošetřovné (více informací najdete na stránkách ČSSZ),

Pokud potřebujete od nás potvrzení vystavit:

 • Pošlete informaci na e-mail ředitelce školy - do předmětu napište ošetřovné, ať nedojde k přehlédnutí
 • Napište jméno dítěte
 • ŽÁDOST Vám vystavíme a pošleme zpět na vámi uvedený e-mail, podepsaný elektronicky ředitelkou školy
 • Poté si žádost vytisknete a doplníte potřebné údaje část A, B a C a odevzdáte zaměstnavateli.

Při přesahu do dalších měsíců žádáte o ošetřovné na základě tiskopisu "Výkaz péče o dítě „- vyplňujete si sami - NE školka; měl by vám ho dát zaměstnavatel nebo ho najdete na stránkách ČSSZ a odevzdáváte zaměstnavateli

Dne: 18. 3. 2020

UZAVŘENÍ MŠ do odvolání

Vážení rodiče,
Mateřská škola Studánka bude nadále uzavřena do odvolání.
Žádost o ošetřovné pro dítě vystaví MŠ, kam dítě dochází pouze elektronicky – napište zprávu na e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  - pošlu předvyplněný formulář a nebo přímo stáhnout  a vytisknout z webových stránek: zde - www.msuskoly.cz
V případě dotazů  volejte na mobil 731 774 739 (Šimonová) nebo 736 629 543 (Psigodová)

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

Děkujeme za pochopení.

Strana 1


Strana 2

Jak soubor stáhnout? navod stazeni pdf 2

UZAVŘENÍ MŠ

Na základě rozhodnutí zřizovatele- Město Jablonné v Podještědí a ředitelky Mateřské školy Studánka Jablonné v Podještědí bude Mateřská škola  Studánka Jablonné v Podještědí – Liberecká 76 a U školy 194 

                     uzavřena z důvodu pandemie koronaviru od 18.3. 2020 do 27.3.2020.

Pokud se situace nezlepší, bude školka uzavřena i nadále. Sledujte webové stránky MŠ.

Žádost na ošetřovné pro dítě vystaví MŠ, kam dítě dochází.

Formuláře si vyzvedněte v uterý 17.3.2020 od 9,00 do 15.00 hodin  nebo ve středu 18.3. od 7,00 do 12,00 hodin. 

V případě dotazů volejte ředitelku MŠ : 731774739

Zástupce ředitelky I.Psigodovou           : 736 629 543

 

Děkujeme za pochopení.

Ředitelka MŠ přikazuje:

Ředitelka Mateřské školy Studánka Jablonné v Podještědí přikazuje s účinností od 16.3.2020

Pedagogickým pracovníkům :

 • provádět tzv. ranní zdravotní filtr (tj. získat informace o aktuálním zdravotním stavu dítěte od zákonného zástupce a pravomoc nepřevzít do MŠ dítě, které prokazatelně jeví známky akutního onemocnění, v případě podezření změřit teplotu)

Zákonným zástupcům dítěte :

$1·         veřejně důrazně doporučuji těm rodičům, kteří již doma pečují o dítě školou povinné a dotčené uzavřením ZŠ, aby do mateřských škol nepředávali mladší sourozence a ponechali je také doma,

$1·         veřejně důrazně doporučuji rodičům aktivně pobírajícím rodičovský příspěvek (tzv. mateřská dovolená) a rodičům, kteří nejsou v pracovním poměru, aby nepředávali své děti do mateřských škol a ponechali je doma.

$1·         Telefonicky, nebo e-mailem sdělte , zda jste se nevrátili z dovolené v rizikových oblastech a jste v karanténě.

Toto nařízení nabývá platnost v 16.3.2020

V případě změny vás budeme včas informovat.