• IMG_20210329_101815.jpg
 • IMG_20210329_101826.jpg
 • IMG_20210329_101834.jpg
 • IMG_20210329_101844.jpg
 • IMG_20210329_101853.jpg
 • IMG_20210329_101902.jpg
 • IMG_20210329_101910.jpg
 • IMG_20210329_101922.jpg
 • IMG_20210329_101940.jpg
 • IMG_20210329_101949.jpg
 • IMG_20210329_101958.jpg
 • IMG_20210329_102005.jpg
 • IMG_20210329_102013.jpg
 • Různé

MŠ Studánka - U školy Jablonné v Podještědí

Dodatek ke školnímu řádu účinný od 12.4.2021

Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace , Liberecká 76, Jablonné v Podještědí

 

ŠKOLNÍ ŘÁD Dodatek č. 1 účinný od 12. 04. 2021

 V souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZ) a dalších dotčených orgánů, vydávám jako ředitelka školy tento Dodatek č.1 ke Školnímu řádu. 

 1. OSOBNÍ PŘÍTOMNOST DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 Osobní přítomnost v mateřské škole bude od 12. 04. 2021 umožněna dětem,  které mají ve školním roce 2020/21 povinnost předškolního vzdělávání , nebo jejich zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí (viz. Nařízení MZ) a tuto skutečnost doloží při nástupu do MŠ potvrzením zaměstnavatele.

 

 1. PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ NA ONEMOCNĚNÍ COVID-19

 Přítomnost dětí a zaměstnanců školy v mateřské škole je podmíněna negativním výsledkem testu na onemocnění COVID-19. Testování bude probíhat 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek za osobní asistence zákonného zástupce dítěte. Pokud se některé dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude otestováno v den nástupu do mateřské školy. 

Odběr vzorků bude realizován v šatně II. třídy od 6:15 do 8:15 hodin. Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy dochází k odběru. Po vlastním odběru rodič i s dítětem vyčká 15 minut mimo prostory odběrového místa na výsledek testu. Doporučujeme rodičům, aby zejména u pondělního testování, v době čekání na výsledek testu, zamezili kontaktu svého dítěte s ostatními dětmi.

Pokračovat ve čtení

Program na ÚNOR 2021

1.2. – 5.2. – JARNÍ  PRÁZDNINY - provoz omezen na dvě třídy.

12. února SRDÍČKOVÝ DEN – v tento den můžete své děti obléknout do červené barvy.

18. února – připravujeme  MAŠKARNÍ   REJ ( v 9.00 – 10.30 hodin) – bude probíhat v každé třídě. Prosíme rodiče o pomoc při přípravě masek pro děti.

!!! Lyžařský kurz ve spolupráci se sportovní agenturou Sportkids Liberec se pro letošní rok bohužel nemůže uskutečnit. !!!

Informace pro rodiče

Přejeme všem krásný zasněžený víkend. Na příští týden jsou už u nás trochu lepší vyhlídky jak v pomoci personálu, tak i ve výborných sněhových podmínkách. Proto jsme se rozhodli, že nebudeme na nic čekat a naše Zimní sportovní hry uspořádáme hned v úterý 19. ledna dokud je dostatek sněhu. Takže dětem pořádné boty do sněhu a dobré rukavice (palčáky).
Moc se těšíme. Kopec za traktorkou bude celý náš 🙂

KRÁSNÉ VÁNOCE

Vážení rodiče,

z důvodu vyhlášených vánočních prázdnin v základních školách bude v pondělí  21.12. a v úterý 22.12. provoz mateřské školy omezen na jednu třídu. Prosíme vás, omlouvejte děti nejdéle do pátku – pro upřesnění počtu přítomných dětí pro školní kuchyň.

Přejeme všem krásné vánoční svátky, dětem hodně dárečků pod stromečkem a hlavně v pohodě a zdraví vykročení do nového roku.

Kolektiv MŠ

Odběry testů na Covid-19

Vážení rodiče dětí ze IV. třídy,
odběry testů dětí na Covid proběhnou v pátek 23.10.2020 ve 13.30 hodin před naší mateřskou školou. K odběru se dostaví nahlášené děti ze IV. třídy.

HS Česká Lípa

Vážení rodiče,
Hygienická stanice Česká Lípa vyhlásila do pátku 23.10.2020 karanténu pro děti ze IV. třídy. Ve čtvrtek nebo v pátek bude probíhat jejich testování (termín a čas bude upřesněn). Pro ostatní třídy zůstává režim v plném provozu. Záleží pouze na vás, jestli děti do MŠ pošlete.

Důležité oznámení rodičům

Vážení rodiče,

oznamuji vám, že ve IV. třídě u pedagogického pracovníka kvůli úzkému kontaktu s pozitivní osobou, byl zjištěn pozitivní výskyt nemoci Covid-19. Stále čekáme na rozhodnutí hygienické stanice Liberec.

Pokud máte možnost si nechat své dítě doma, udělejte to. O rozhodnutí HS a dalším postupu vás budeme včas informovat.

Iva Psigodová, zástupkyně ředitelky

Pokud budete mít dotazy, volejte na č. 736 629 543

Fotografování se v pondělí ruší!!!

Oznámení rodičům

Vážení rodiče!

Zatím jsme zůstali bez omezení! A doufáme, že nás velká omezení nečekají. To, ale také záleží na Vás a vašem přístupu - nezapomeňte, že do MŠ mohou děti pouze zcela zdravé, bez známek respiračních a jiných onemocnění. Pokud se vaše rodina nachází v karanténě či je dítě pozitivní (s příznaky i bez nich) - je vaše povinnost dítě omluvit a informovat nás o tom! Nechceme Vás zahlcovat pravidly, ale zároveň nechceme, aby nás "kvůli nákaze" zavřeli. Proto prosím buďte ohleduplní - používejte dezinfekci, udržujte rozestupy, do MŠ vstupujte jen v roušce, nestupujte do heren a ve školce se zdržujte jen po dobu nezbytně nutnou. Pokud z vlastní iniciativy chcete nechat dítě doma - zavolejte, bude omluveno. Některé akce již musíme omezit nebo zrušit. Pevně doufáme, že tím ochráníme i náš kolektiv.

 Pevné zdraví a nervy - hlavně rodičům, kteří přecházejí do role učitelů - přeje kolektiv naší mateřské školy.

Změna ceny stravného

RODIČE POZOR!!!

Od 1. března 2020 dojde ke zvýšení ceny stravného o 3 Kč na den.

Prosíme vás tedy změňte  si trvalou platbu na 700 Kč/měsíc

a u dětí s odkladem školní docházky na 720 Kč/měsíc.

Děkujeme.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Protože se u předškoláků  rozšířily ve velkém NEŠTOVICE, informovali jsme lékaře i plavecký bazén. Dostali jsme upozornění, že děti v tomto případě do bazénu nemůžou.

Proto se pro letošní rok plavecký kurz ruší.

Úvodní

Dobrý den, vítáme vás na stránkách naší Mateřské školky, která je pokračovatelkou 1. MŠ Preciosa. Dnem 1.1.2013 došlo k převodu pod MŠ Studánka, která je zřízena městem Jablonné v Podještědí.