• 2_13.jpg
 • 2_32.jpg
 • DSCN1585.JPG
 • DSCN1586.JPG
 • DSCN1595.JPG
 • DSCN1599.JPG
 • P1100763.JPG
 • P1100765.JPG
 • P1100774.JPG
 • P1100775.JPG
 • P3274900.JPG
 • P3274902.JPG
 • P3284906.JPG
 • P3284926.JPG

  Program na květen 2017

  V pátek 5.5. – se uskuteční odložený program  (pro III. a IV. třídu) Jany Modré „S vodníkem kolem rybníka“. Prosíme o 60 Kč.

  V úterý 9.5. – loutková pohádka Perníková chaloupka - v 10.30 hodin.  Prosíme rodiče o 45 Kč.

  Besídky ke Dni matek  –  v úterý  9.5.  -  III. a IV. třída od 15.00 hodin, ve středu 10. 5. - II. třída od 15.00 hodin, ve čtvrtek 11. 5. –  I. třída od15.00 hodin - každý ve svých třídách

  Ve čtvrtek 11 .5. – pojedeme s dětmi ze III. a IV. třídy na výlet na Státní zámek Zákupy, kde máme připravený program s pohádkou      O princi Bajajovi. Prosíme maminky o zajištění svačiny a oběda (např. řízek) + pitný režim a nějakou dobrůtku do baťůžku. Vstupné 115 Kč (představení a zkouška řemesel).  Děti mohou mít s sebou 20 Kč na pohádkovou rolničku (přívěsek na krk). Odjezd autobusem v 9.00 hodin  a předpokládaný příjezd do 15.00 hodin.

  Výletní den pro I. a II. třídu je pátek 12.5. – děti půjdou pěšky kolem rybníků  a Lemberka. Prosíme o vhodné oblečení a obutí, do baťůžku pitíčko a malou dobrůtku.  (Termín se může změnit podle počasí).

  V úterý  23.5. - připravujeme pro děti „sportovní dopoledne“ na hřišti Základní školy. Prosíme rodiče o barevná trička pro děti a vhodné sportovní oblečení.     I.třída – červenáčci, II.třída – zelenáčci, III.třída – žluťásci, IV.třída - modráčci. Termín se může změnit podle počasí.

  Ve čtvrtek 25.5. – návštěva předškoláků v knihovně

  V pátek 26.5. – výlet  předškolních dětí do polské MŠ v Boleslawci. Nahlaste prosím učitelkám ve III. a IV. třídě účast dětí. Nutný je pas pro děti. Odjezd 7.45 hodin, příjezd 16.30 hodin. S sebou pouze malou svačinku do autobusu a pitíčko na cestu. Ostatní je vše zajištěno v polské MŠ.

  Program na DUBEN 2017

  5.4. – Zahájení plaveckého kurzu pro děti ze IV. třídy – prosíme rodiče přihlášených dětí o 550 Kč (300 Kč plavecký kurz + 250 Kč autobus)

  10.4. – dopoledne budeme péct ve všech třídách velikonoční jidáše

  10.4.Velikonoční dílničky pro rodiče – mezi 14.00 -16.00 hodinou. Přijďte mezi nás do svých tříd, kde si se svými dětmi vyrobíte několik velikonočních dekorací.

  12.4. – Zpívané vyprávění Karneval zvířat – v 8.45 hodin, prosíme rodiče o 40 Kč (neplatí pro děti, které jedou plavat)

  velikonoce15013.4. Velikonoční prázdniny – provoz omezen

  14.4. Velký pátek – MŠ uzavřena

  21.4. - Den Země - který proběhne po celý den ve všech třídách. Již od rána se děti seznamují s planetou  Země, vytvářejí výrobky z ekologických materiálů, na zahradě I. a II.třída uklízí po nepořádném skřítkovi, třídí odpady. 

  Pro III. a IV. třídu připravujeme ekoprogram  s Janou Modrou – „S vodníkem kolem rybníka“. Prosíme o 60 Kč. Odloženo pro chladné počasí na 5. května 2017

  21.4. - Zápis předškoláků do Základní školy

  28.4. - nás čeká oslava svátku čarodějnic. Při příchodu dětí do školky je čeká uvítací kancelář dvou čarodějnic, které dětem orazítkují čarodějnický průkaz a odvážné povozí na lopatě. Na zahradě budeme mít slet všech čarodějnic a čarodějů, děti z I. a II. třídy si zasoutěží s košťátky a děti ze III. a IV. třídy se vydají na čarodějnický průvod městem. Prosíme rodiče o tradiční čarodějnické oblečení pro děti.

  Poděkování

  V novém roce 2017 musíme poděkovat hlavně panu Balounovi, firma Ikos Liberec, který je naším pravidelným sponzorem. Letos nám opět věnoval finanční obnos ve výši 50 tis. korun, za které dokoupíme vybavení zahrady v jarním období.

  Poděkování také patří panu Mgr. Drábovi ml. za zprostředkování věcného daru od firmy CS Cargo - notebook k interaktivní tabuli.

  Paní Ing. Jitce Mádlové za projekt k nové stěně oddělující třídu a ložnici, který uskutečníme v příštím roce.

  Nadace PreciosaNadaci Preciosa, která nám každý rok přispívá finanční částkou. V letošním roce to je 10 000 korun na zvukové vybavení pro veřejná vystoupení.

  ZÁPIS do MŠ

  Zápis do Mateřské školy Studánka Jablonné v Podještědí se koná 11. května 2017 od 9,00 do 15,00 hodin

  Podle novely školského zákona č.178/2016 Sb. dochází k zavedení

  povinného předškolního vzdělávání pro děti, které do 31.8. 2017 dovrší 5 let .

  V tento den se dostavte do MŠ Liberecká k paní ředitelce Bc. B. Šimonové, kde vyplníte Žádost o přijetí. Také máte možnost si oba doklady (Žádost + Doklad o očkování) stáhnout z našich stránek a vyplněné přinést rovnou k zápisu.

  Nová výše školného

  Vážení rodiče, pro školní rok 2016/17 stanovila Rada Města Jablonného novou výši školného a to 375 Kč. Toto školné platí dnem 1.9.2016.