• DSCN2779.jpg
 • DSCN2790.jpg
 • DSCN2796.jpg
 • DSCN2806.jpg
 • DSCN2818.jpg
 • DSCN2832.jpg
 • DSCN2838.jpg
 • DSCN2840.jpg
 • DSCN2864.jpg
 • DSCN2877.jpg
 • IMG_20170601_082046.jpg
 • P5185000.jpg

  UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

  Ve čtvrtek 28. 9. 2017 je Státní svátek. MŠ je uzavřena !!!

  V pátek 29.9. 2017 má Základní škola vyhlášené ředitelské volno. Nebude v provozu ani kuchyň, tudíž v tento den nemáme pro děti zajištěnou stravu. Pro přihlášené děti na tento den jsme zajistili provoz v MŠ Liberecká.

  Naše MŠ bude v tento den uzavřena !!!

  Vítáme podzim

  V pátek 22.9.2017 přivítáme s dětmi první podzimní den. Děti z I. a II. třídy se vypraví na ekovycházku s plněním různých úkolů o přírodě - rodiče prosíme o podzimní klobouček na hlavu. Pro děti ze III. a IV. třídy pořádáme výlet do petrovického revíru - vycházka s lesníkem panem Beránkem. Sebou potřebujeme baťůžek s pitím a buřtíkem s chlebem (podle počasí si je i opečeme). Dopolední svačinu dostají děti ve školce, na oběd se kolem 13.00 hodiny vracíme. Prosíme rodiče o vhodné oblečení a obutí do přírody !!! 

  V úterý 26.9.2017 od 9.00 hodin nás čeká hudební pohádka "Já jsem muzikant". Prosíme rodiče o 40 Kč.

  Novinky pro rodiče předškoláků

  Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání

  • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.    
  • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně – v době od 8 – 12 hod.
  • Povinnost předškolního  vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
  • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
  • Je možné dítě přihlásit na individuální vzdělávání (3 měsíce předem), kdy je doma dítě vzděláváno rodiči a v určeném termínu přijde do MŠ na přezkoušení.
  • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.
  • Oznámení nepřítomnosti delší jak 5 dnů, provádí zákonný zástupce dítěte písemně třídnímu učiteli zapsáním do omluvného listu
  • Školné je od úplaty osvobozeno - platí i pro děti s odkladem školní docházky

  Nová výše školného pro školní rok 2017/18

  Vážení rodiče, pro školní rok 2017/18 stanovila Rada Města Jablonného novou výši školného a to 480 Kč. Toto školné platí dnem 1.9.2017. Školné nebudou platit děti, které mají povinnou školní docházku (předškoláci) a děti s odkladem školní docházky. (č.b.ú. 19-0904022309/0800)

  Stravné se platí složenkou (ústřižek je třeba odevzdat do školky ke kontrole) nebo přes bankovní účet (900062389/0800), kde pravidelně každý měsíc zaplatíte 640,- Kč a jednou za rok vám vedoucí školní jídelny stav vyrovná. Cena stravného na den je 32,- Kč (oběd + 2x svačina). 
  Děti, které v průběhu tohoto školního roku dosáhnou sedmi let - podle zákona spadají již do kategorie školních dětí a budou mít cenu stravného 33,- Kč (660,- Kč přes účet).