• 1trida_14.jpg
 • 1trida_19.jpg
 • 2trida_03.jpg
 • 2trida_18.jpg
 • DSCN5796.jpg
 • DSCN5800.jpg
 • DSCN5916.jpg
 • DSCN5930.jpg
 • DSCN5942.jpg
 • DSCN5955.jpg
 • DSCN5961.jpg
 • DSCN5970.jpg
 • DSCN5974.jpg

  Seznam a rozdělení přijatých dětí

  SEZNAM  DĚTÍ PŘIJATÝCH DO MŠ  STUDÁNKA  JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

  NA ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

   

  MŠ Studánka Jablonné v Podještědí – U Školy

  Registrační  číslo dítěte :

  0118

  0518

  1418

  1818

  0218

  0718

  1618

  2018

  0318

  1318

  1718

  2318  MŠ Studánka Jablonné v Podještědí – Liberecká

  Registrační číslo dítěte :

  0918

  1218

  2118

  2418

  1118

  1518

  2218

  2518
  V Jablonném v Podještědí 18.5.2018                    Bc.Bohumila Šimonová, řed.MŠ

  Program na KVĚTEN 2018

  1.5. - STÁTNÍ SVÁTEK - MŠ uzavřena

  3.5. - Atelier Minart - korálkování pro děti ze III. a IV. třídy - prosíme o 80 Kč (dárek pro maminky)

  7.5. – omezený provoz na jednu třídu

  8.5. – STÁTNÍ SVÁTEK – MŠ uzavřena

  Besídky ke Dni matek - ve čtvrtek 10.5. - I. a II. třída od 15.00 hodin a v úterý 15.5. . III. a IV. třída od 15.00 hodin. Každý ve svých třídách.

  17.5. – Návštěva knihovny pro předškoláky

  V pátek 18 .5. – pojedeme s dětmi ze III. a IV. třídy na školní výlet do Dinoparku v Liberci. Prosíme o pitný režim a nějakou dobrůtku do baťůžku. Vstupné 100 Kč. Sebou můžou mít děti nějaké korunky na drobné předměty. Odjezd autobusem v 8.00 hodin  a předpokládaný příjezd do 12.00 hodin na oběd.

  Výletní den pro I. a II. třídu je pátek 29.5. – děti půjdou pěšky kolem rybníků  a Lemberka. Prosíme o vhodné oblečení a obutí, do baťůžku pitíčko a malou dobrůtku.  (Termín se může změnit podle počasí).

  21.5. – Hudební pořad pro děti Ptačí sněm (D. Čemusová) – prosíme o 40Kč

  Ve středu  23.5. - připravujeme pro děti „sportovní dopoledne“ na hřišti Základní školy. Prosíme rodiče o barevná trička pro děti a vhodné sportovní oblečení.     I.třída – modráčci, II.třída – červenáčci, III.třída – zelenáčci, IV.třída – žluťásci . Termín se může změnit podle počasí

  ZÁPIS do MŠ

  Zápis dětí na školní rok 2018-2019 se bude konat 14. května 2018 od 9:00 - 12:00 hodin a od 14.00 - 16.00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ Studánka – Liberecká 76.

  Sebou přineste Žádost o přijetí, doklad o pravidelném očkování dítěte a občanský průkaz. Dokumenty jsou ke stažení na našich stránkách.

  Novinky pro rodiče předškoláků

   Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání

  • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.    
  • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně – v době od 8 – 12 hod.
  • Povinnost předškolního  vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
  • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
  • Je možné dítě přihlásit na individuální vzdělávání (3 měsíce předem), kdy je doma dítě vzděláváno rodiči a v určeném termínu přijde do MŠ na přezkoušení.
  • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.
  • Oznámení nepřítomnosti delší jak 5 dnů, provádí zákonný zástupce dítěte písemně třídnímu učiteli zapsáním do omluvného listu
  • Školné je od úplaty osvobozeno - platí i pro děti s odkladem školní docházky

   

  Nová výše školného pro školní rok 2017/18

  Vážení rodiče, pro školní rok 2017/18 stanovila Rada Města Jablonného novou výši školného a to 480 Kč. Toto školné platí dnem 1.9.2017. Školné nebudou platit děti, které mají povinnou školní docházku (předškoláci) a děti s odkladem školní docházky. (č.b.ú. 19-0904022309/0800)

  Stravné se platí složenkou (ústřižek je třeba odevzdat do školky ke kontrole) nebo přes bankovní účet (900062389/0800), kde pravidelně každý měsíc zaplatíte 640,- Kč a jednou za rok vám vedoucí školní jídelny stav vyrovná. Cena stravného na den je 32,- Kč (oběd + 2x svačina). 
  Děti, které v průběhu tohoto školního roku dosáhnou sedmi let - podle zákona spadají již do kategorie školních dětí a budou mít cenu stravného 33,- Kč (660,- Kč přes účet).