• trida2_10.jpg
 • trida2_19.jpg
 • trida2_28.jpg
 • trida3_06.jpg
 • trida3_07.jpg
 • trida3_14.jpg
 • trida3_29.jpg
 • trida4_06.jpg
 • trida4_08.jpg
 • trida4_30.jpg

  Program na LISTOPAD 2017

   

  2.11. –  Loutková pohádka Smolíček – od 9.00 hodin. Prosíme rodiče o 45 Kč.

  14.11. – Vánoční fotografování všech dětí – prosíme o vhodné oblečení na téma Zasněžené Vánoce

  17.11. – Státní svátek – MŠ uzavřena

  21.11. – Pečeme  perníčky ve III. a IV. třídě (celé dopoledne)

  22.11. – Projekt „Zdraví dětem“ – pro děti ze III. a IV. třídy "Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem" – od 9.00 hodin. Prosíme rodiče o 50 kč.

  22.11. – Pečeme  perníčky v I. a II. třídě (celé dopoledne)

  23.11. – Zdobíme ve všech třídách perníčky (celé dopoledne)

  29.11. – Vánoční jarmark pro rodiče – na chodbě MŠ – od 12.00 hodin. Bude připravena prodejní výstavka vánočních výrobků dětí i personálu. Prosíme rodiče o pomoc – protože máte i vy šikovné  ruce, přivítáme každý váš vánoční výrobek do našeho prodeje.  Výrobky budeme také prodávat 2.12. na náměstí při  rozsvěcování stromečku. Výtěžek z akce ponecháme opět na  Den dětí.

  Prosíme rodiče o 120 Kč (během listopadu) na dárek pro vaše děti, který si na vánočních besídkách odnesou domů.

   

  Novinky pro rodiče předškoláků

   Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání

  • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.    
  • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně – v době od 8 – 12 hod.
  • Povinnost předškolního  vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
  • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
  • Je možné dítě přihlásit na individuální vzdělávání (3 měsíce předem), kdy je doma dítě vzděláváno rodiči a v určeném termínu přijde do MŠ na přezkoušení.
  • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.
  • Oznámení nepřítomnosti delší jak 5 dnů, provádí zákonný zástupce dítěte písemně třídnímu učiteli zapsáním do omluvného listu
  • Školné je od úplaty osvobozeno - platí i pro děti s odkladem školní docházky

   

  Nová výše školného pro školní rok 2017/18

  Vážení rodiče, pro školní rok 2017/18 stanovila Rada Města Jablonného novou výši školného a to 480 Kč. Toto školné platí dnem 1.9.2017. Školné nebudou platit děti, které mají povinnou školní docházku (předškoláci) a děti s odkladem školní docházky. (č.b.ú. 19-0904022309/0800)

  Stravné se platí složenkou (ústřižek je třeba odevzdat do školky ke kontrole) nebo přes bankovní účet (900062389/0800), kde pravidelně každý měsíc zaplatíte 640,- Kč a jednou za rok vám vedoucí školní jídelny stav vyrovná. Cena stravného na den je 32,- Kč (oběd + 2x svačina). 
  Děti, které v průběhu tohoto školního roku dosáhnou sedmi let - podle zákona spadají již do kategorie školních dětí a budou mít cenu stravného 33,- Kč (660,- Kč přes účet).