• 1trida_02.jpg
 • 1trida_17.jpg
 • 2trida_01.jpg
 • 2trida_04.jpg
 • 2trida_15.jpg
 • 2trida_22.jpg
 • 3trida_01.jpg
 • 3trida_13.jpg
 • 4trida_14.jpg
 • 4trida_15.jpg
 • 4trida_18.jpg
 • 4trida_40.jpg
 • 5_02.jpg
 • 5_03.jpg

  Program na BŘEZEN 2018

  12.3. – Fotografování předškoláků do Libereckých listů – společné foto. Liberecké listy pak nabízejí možnost zakoupení výtisku. (přesunuto na 21.3.)                        

  15.3. – Lenčiny zpívánky – Koník a sněhové pusinky. V 9.00 hodin. Prosíme rodiče o 40 Kč.  (přesunuto na duben) 

  20.3. – vítání jara s upálením baby Zimy – dopolední program ve všech třídách

  22.3. – Focení předškoláků na tablo – od 8.00 hodin + společné foto ve všech třídách

  27.3. – dopoledne budeme péct ve všech třídách velikonoční jidáše

  28.3. – Velikonoční dílničky pro rodiče – mezi 14.00 -16.00 hodinou. Přijďte mezi nás do svých tříd, kde si se svými dětmi vyrobíte několik velikonočních dekorací.

  29.3.Velikonoční prázdniny – provoz omezen

  30.3.Velký pátek – MŠ uzavřena

                                   Vystoupení kouzelníka je přesunuto na 19.4.2018

  Zimní sportovní hry

  phoca thumb m DSCN4512Krásné sněhové podmínky nám dnes dovolily uspořádat zimní sportovní hry. Všichni jsme si vyzkoušely házení kouličkou do dálky, na cíl, bobování a stavění sněhuláků. Nechyběly ani medaile a diplomy. Sportu zdar!!!

  Pokračovat ve čtení

  Novinky pro rodiče předškoláků

   Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání

  • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.    
  • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně – v době od 8 – 12 hod.
  • Povinnost předškolního  vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
  • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
  • Je možné dítě přihlásit na individuální vzdělávání (3 měsíce předem), kdy je doma dítě vzděláváno rodiči a v určeném termínu přijde do MŠ na přezkoušení.
  • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.
  • Oznámení nepřítomnosti delší jak 5 dnů, provádí zákonný zástupce dítěte písemně třídnímu učiteli zapsáním do omluvného listu
  • Školné je od úplaty osvobozeno - platí i pro děti s odkladem školní docházky

   

  Nová výše školného pro školní rok 2017/18

  Vážení rodiče, pro školní rok 2017/18 stanovila Rada Města Jablonného novou výši školného a to 480 Kč. Toto školné platí dnem 1.9.2017. Školné nebudou platit děti, které mají povinnou školní docházku (předškoláci) a děti s odkladem školní docházky. (č.b.ú. 19-0904022309/0800)

  Stravné se platí složenkou (ústřižek je třeba odevzdat do školky ke kontrole) nebo přes bankovní účet (900062389/0800), kde pravidelně každý měsíc zaplatíte 640,- Kč a jednou za rok vám vedoucí školní jídelny stav vyrovná. Cena stravného na den je 32,- Kč (oběd + 2x svačina). 
  Děti, které v průběhu tohoto školního roku dosáhnou sedmi let - podle zákona spadají již do kategorie školních dětí a budou mít cenu stravného 33,- Kč (660,- Kč přes účet).